จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (ผีขุดหลุม)

วันเสาร์ที่ 17  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (ผีขุดหลุม)

17

วันนี้ขอคุยกรณี เอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ อีกทีครับ  งานนี้หลายคนอาจตกที่นั่งลำบาก มีนา จัน ว่าอย่างนั้น คม หักศอก ก็เลยถามว่า “ลำบากอย่างไร แจงให้ฟังซิ”

“ไม่รู้ซิ ฉันว่า ไม่ว่าใครที่มีเรื่องต้องไปโรงพัก หรือ มีเรื่องต้องขึ้นศาล  ก็ลำบากทั้งนั้นแหละ กว่าเรื่องจะจบก็หลายปี  สุดท้ายก็เหมือนมะม่วงสุกงอมนั่นแหละ เละเป็นขี้…

เรื่องนี้ ฉันเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อประมูลการจัดซื้อจัดจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ปรากฏว่าบริษัท A ซึ่งมีเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ตามข้อกำหนด เป็นผู้ชนะการประมูล และคงได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ และผ่านกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาได้มีการตรวจพบว่า เอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของบริษัท A นั้นกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและยืนยันว่า  เอกสารดังกล่าวมิได้เป็นของบริษัท     A แต่เป็นของบริษัท B และกองการพัสดุมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้ตรวจสอบกับเอกสารอื่นๆ  สรุปว่ามีการทุจริต จึงได้ทำบันทึกถึงรักษาการอธิการบดีเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

จากที่สรุปมาโดยย่อ แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ (มีใครบ้างก็ไม่รู้) บกพร่องในหน้าที่  ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด  ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย ตามปกติต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน แต่นางแต้มไม่ทำ เพราะเป็นพวกเดียวกัน และตัวนางเองน่าจะเป็นประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วย?

งานนี้จึงหนีไม่ออก ต้องแจ้งความดำเนินคดี ไม่ทำไม่ได้  ถ้าท่านได้เห็นเอกสารซื่งมีการใช้ ลิควิด

เปเปอร์ ลบเปรอะไปหมด บ่งบอกได้ว่าไม่ชอบมาพากล และจากการพิจารณาการเกษียนหนังสือของทั้งรักษาการอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ ผอ.กองการพัสดุ  จะเห็นได้ว่ามีการโยนกันไปมาอย่างชัดเจน บางคนก็เลี่ยงที่จะออกความเห็น ไม่รู้ว่าจะโยนขี้ให้ใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท A ดี สุดท้ายก็ไปลงที่ นส.เกร็จลดา ประธานกรรมการตรวจรับ ซึ่งอยู่ปลายแถวมาก แต่เป็นคนละพวก  เรียกว่าเขี่ยหมาเน่าลอยน้ำมาติดหน้าบ้านให้พ้นไป

แต่งานนี้ไม่พ้นหรอกครับ ไม่ว่าจะเป็นนางแต้ม รักษาการอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ ผอ.กองการพัสดุ  (ประธานกรรมการตรวจรับอาจถูกเลขท้าย 2 ตัว) เพราะได้ร่วมกระทำความผิด ตาม พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ที่บัญญัติไว้ว่า  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

“งานนี้เป็นเรื่องของผีขุดหลุมฝังตัวเอง ครับผม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *