จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (กรณีไหน ก็คุก)

วันอังคารที่ 6  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (กรณีไหน ก็คุก)

6

1) กรณีผู้รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า ยังไม่มีผู้เสียหายคนใด ฟ้องต่อศาลปกครองเลย  มีแต่หนังสือร้องทุกข์มาที่สภามหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่ปรากฏว่ากรรมการสภามหาลัยสารขัณฑ์บางคน ไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ก็ได้เอา หนังสือร้องทุกข์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ไปให้นางแต้ม เพื่อแลกกับ เศษอาหาร เล็กๆน้อยๆ และได้รับ การลูบหัวพร้อมกับคำชมของนางแต้มว่า เก่งมาก ก็ดีใจแล้ว แต่ก็หารู้ไม่ว่า ผลการกระทำของตัวเองในการนั้น จะทำให้ตัวเอง ต้องติดคุก ติด ตะราง เพราะความโง่และความโลภของตัวเอง แท้ๆ

แต่ในคราวนี้ ปัญหาเรื่อง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้นำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ชั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆ ก็จะไปปรากฏต่อศาลปกครอง รวมทั้ง เอกสารอันเป็นเท็จ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมสภามหาลัยที่เป็นเท็จ หรือ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่เป็นเท็จ ทั้งหมดจะเป็นหลักฐาน ในการมัดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาลัยสารขัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ต้องถูกดำเนินคดีในฐานทำและใช้เอกสารเท็จ อีก กรณีหนึ่ง นอกเหนือจาก ความผิด คดี การปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 อีกด้วย

2) กรณีนางแต้มตัวละครของผม เป็นโจทก์ฟ้องพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ทั้ง 7 คน ที่ศาลเมืองสารคามบุรี และศาลยกฟ้องไปแล้วนั้น จำเลยอาจ “ฟ้องกลับ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175  ที่บัญญัติไว้ว่า  “ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” กรณีนี้ก็ติดคุก

ส่วนกรณีที่พวกลิ่วล้อนางแต้มที่นั่งหน้าสลอน ไปแจ้งความเท็จกันที่ สภ.สารขัณฑ์ ก็ให้ระวังตัวไว้นะครับ  เพราะการแจ้งความเท็จ เพื่อจะแกล้งให้ “ผู้อื่น” ต้องรับโทษ โดยยืนยันว่า “ผู้อื่น” กระทำความผิดอาญา นั้น มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงาน ซึ่ง อาจทำให้ ผู้อื่น หรือ ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ”

การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหรือผู้อื่นเสียหายนั้น อาจเป็นการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเอง หรือตอบคำถามเจ้าพนักงานก็ได้ หรือกรอกข้อความเท็จแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน

กรณีนี้ก็ติดคุกเหมือนกัน

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *