จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ทาง 4 แพร่ง)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ทาง 4 แพร่ง)

31

มีคนสงสัยว่า พวกที่ตกหลุมรักหรือบางคนว่าเป็นหลุมพรางของนางแต้ม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งได้แก่นายกสภาฯกรรมการสภาฯและเหล่าสุนัขรับใช้ทั้งหลาย จับมือกันแน่นพากันไปคุก ไปสู่ตะแลงแกงหรือแดนประหารนั้น มีนาจัน ถาม คม หักศอก ว่า “จะเอากันถึงขนาดนั้นเชียวรึ?”คม หักศอก ตอบว่า “ไม่หรอก เพราะคำว่าตะแลงแกง เป็นคำเขมรที่ไทยยืมมาใช้ มาจากคำ “ตฺรแฬงแกง” ออกเสียง “ตรอแลงแกง” พจนานุกรมภาษาเขมร ให้ความหมายว่า “ที่มี 4 หน้า หรือที่แยกเป็น 4 (ชื่อปราสาท, วิหาร, หนทาง)” เช่น “ปฺราสาทตฺรแฬงแกง” แปลว่า “ปราสาทจตุรมุขที่มีมุขสี่ด้าน” (ศิลปวัฒนธรรม) ส่วนพจนานุกรมไทย ให้ความหมายว่า “ทางสี่แพร่ง ต่อมาเลือนไปหมายถึงที่สําหรับฆ่านักโทษในสมัยโบราณ.”ฉะนั้น คำว่าตะแลงแกง ของ “จิปาถะ” จึงหมายถึงสิ่งที่เป็น 4 อย่าง เช่น พรหมวิหาร 4 หมายความว่า จะนำนางแต้มและพวกที่หลงรักนาง ทำเวิร์คช็อป ปรับทัศนคติใหม่ ให้รู้และเข้าใจ พรหมวิหาร 4 คือ 1.ให้มีความเมตตา มีความรัก มีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข2มีความกรุณา มีความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์3 มีมุทิตา คือ มีความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข4.มีอุเบกขา มีความวางใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ หรือความลำเอียง 4 ประการ คือ 1) ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะชอบ 2)โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง 3)โมหาคติ ลำเอียงเพราะหลง และ4)ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว และจะอบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงความผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความเสียหาย,ความบกพร่อง,ความใช้การไม่ได้ 4 ประการ คือ วิบัติ 4 ได้แก่1.ศีลวิบัติ คือเสียศีล หรือผิดศีล 2.อาจารวิบัติ เสียความประพฤติ หรือประพฤติชั่ว 3.ทิฎฐิวิบัติ ความเห็นคลาดเคลื่อน ผิดทำนองครองธรรม 4.อาชีววิบัติ ประกอบมิจฉาชีพ หาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เป็นโจรปล้นเงินเดือนลูกน้องจากนั้นถ้าใครยังไม่สามารถปรับทัศนคติได้ ก็จะส่งไปยังอบายภูมิ 4 หรือแดน 4 คือ ให้ไปอยู่กับพวกเดรัจฉาน ไปอยู่กับพวกเปรต ไปอยู่กับพวกอสุรกาย และไปอยู่กับสัตว์นรก” เมื่อ คม หักศอก อธิบายจบ มีนา จัน ร้อง WOW! ว้าว! “แกคิดว่า พวกเปรตทั้งหลายนี้ จะเข้าใจรึ?…ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *