จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ต้องถอดถอน)

วันเสาร์ที่  13   มีนาคม   2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ต้องถอดถอน)

13

มีนา จัน ถาม คม หักศอกว่า “แกอ่านคำบรรยายเรื่อง “บ้านเมืองสุจริต”ของท่านประธานรัฐสภา หรือยัง ?” 

“ยังเลย มีอะไรน่าสนใจรึ?”

“มีซิ จะว่าให้ฟัง…

เริ่มที่หัวข้อการบรรยายเลยนะ “บ้านเมืองสุจริต” จากหัวข้อ แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองนั้นมีปัญหาเรื่องการทุจริตอย่างแน่นอน เพราะถ้าไม่มีปัญหาทุจริตแล้ว จะต้องไปจัดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตทำไม  ไม่ต้องดูที่ไหนหรอก ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นี่แหละ นางแต้มรักษาการอธิการบดีอยู่ถึง 4 ปี  มันจะสุจริตได้อย่างไร  แต่ท่านผู้บรรยายก็เน้นว่า อยู่ที่พฤติกรรมของคน  เมื่อมีแต่คนทุจริต ถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญที่คิดว่าดีที่สุดก็แก้ไขอะไรไม่ได้

และเนื่องจากโครงการนี้ ต้องการปลูกฝังค่านิยมคนให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต สถาบันการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เด็กได้คิด โดยให้อาจารย์ระดับประถม มัธยม  มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำการสร้างสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างการสอนวิชาการต่างๆเข้าไปด้วย

แต่เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์และนางแต้มรักษาการอธิการบดีและผู้บริหารไม่สุจริต นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมจาบจ้วงแบบเด็กประถม จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อโครงการนี้โดยตรง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกโครงการได้  ดังนั้น เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี  จึงจำเป็นต้องจัดการถอดถอนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ออกทั้งหมด

ส่วนผู้บริหารไม่ว่าใครก็ตาม ที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว เพราะไม่เคารพกฏหมายบ้านเมือง จะไม่เมตตาหรือเห็นใจ เพราะมันสายเกินไป การทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย จะถูกบันทึกไว้ วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่เอาเรื่อง แต่อีก 3 เดือน อาจถูกหยิบยกขึ้นมา อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้”

“มีนา จัน ที่แกว่ามานี่ ใครจะเป็นคนจัดการล่ะ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *