จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (แก้ให้ดูกันจะจะ)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (แก้ให้ดูกันจะจะ)

9

เมื่อวันก่อน มีนา จัน ตั้งคำถามไว้ว่า ถ้าสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ส่งชื่อนางแต้มเพื่อขอโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีก 1 สมัย กระทรวงฯจะทำอย่างไร จะส่งกลับคืนแบบเดียวกับที่ได้เคยปฏิบัติไว้ตั้งแค่ปี 62 หรือจะตัดสินใจเสนอเพื่อขอโปรดเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป”

“กระทรวงจะเสนอเพื่อขอโปรดเกล้าจริงรึ?” คม หักศก สงสัย

“อาจจะจริง แต่ก็ไม่ง่ายหรอก  ลองพิจารณา หนังสือของสำนักเลขาฯ  ที่ นร 0508/ว 909  ปี 2561 ถึงปลัดกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ความตอนหนึ่งว่า  “การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อเรียกร้องว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน  รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล”

มีนา จัน เน้นว่า “จากข้อมูลที่นำเสนอมา ก็น่าจะฟันธงได้เลยว่า การขอโปรดเกล้าฯนางแต้มนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้  เพราะนางแต้มมีคดีความมากมายที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล โดยเฉพาะความผิดตาม ม. 112 นางแต้มก็ซี้แหงแก๋แล้ว นอกจากนั้น ยังมีคดี ม.157  ที่ศาลเมืองประทายสมันต์  คดีปล้นเงินเดือนพนักงาน 1.5/1.7 ที่ศาลปกครอง ถึง 100 กว่า คดี  คดีฟ้องผู้ใต้บังคับบัญชา 7 คน และ  9 (งวดที่แล้วออก 97) ที่ศาลเมืองแปะ 2 คดี ที่สารคามบุรี 1 คดี และกำลังจะตามมาอีกเพียบ เช่น แอบอ้างรักษาการฯ ออกเอกสารอันเป็นเท็จ นำดินถมที่เป็นสมบัติของแผ่นดินออกนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ

แต่นั่นแหละ อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวันก่อนว่า “บางครั้ง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นไปได้”

“และถ้านางแต้มได้รับการโปรดเกล้าฯล่ะ แกจะทำอย่างไร?” คมถาม

“อ๋อ! ถ้าคราวนี้นางแต้มได้รักการโปรดเกล้าฯละก็  ฉันสัญญาว่า จะไปแก้ผ้า

เดินรอบวงเวียนพานรัฐธรรมนูญ หรือวงเวียนธงชาติที่เมืองแปะตอนกลางวันแสกๆให้ดูเลย”

“อ้ายบ้า วงเวียนที่ว่า เขาทุบทิ้งทำเป็น 3 แยกครึ่งไปนานแล้ว”

“โอ่!  เสียดายจริงๆ”

“แล้วแกจะแก้ผ้าเดินจริงรึ?”

“จริงซิวะ  แต่ต้องไปขอยืมผ้าพันคอไหมจาก ดร.จารุณี สักผืนก่อนนะ  แล้วจะแก้ผ้าพันคอออกให้ดูกันจะจะเลย  555

Leave a Reply

Your email address will not be published.