จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (อารยะขัดขืน)

วันเสาร์ที่ 24  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (อารยะขัดขืน)

24

เมื่อใดที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ จนไม่สามารถจะทนต่อไปได้ ประชาชนก็จะรวมตัวกันต่อต้าน แต่เนื่องจากประชาชนไม่มีอำนาจอะไรจะไปต่อกรกับรัฐได้  จึงใช้วิธีการต่อสู้อย่างสงบ หรือที่เรียกว่า “อารยะขัดขืน” (civil disobedience)  คือ การที่ประชาชนไม่เชื่อฟังรัฐหรือผู้มีอำนาจ จึงแสดงออกด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่าง ๆ ของรัฐหรือผู้มีอำนาจ ซึ่งก็คือการทำในสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้วว่าขัดต่อกฎหมาย แต่กระทำอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และประกาศล่วงหน้า เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อสู้หรือต่อต้านผู้มีอำนาจอย่างสันติวิธี โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายบางประการของรัฐบาล

ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นางแต้ม รักษาการอธิการบดี ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งกดขี่ข่มเห่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่พวกพ้อง หลายคนไม่ได้รับความเป็นธรรมจนบางคนไม่สามารถจะทนต่อไปได้ โดยเฉพาะหญิงผู้กล้า ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯสาย ข. ซึ่งโดนนางแต้มเข่นหนัก จนถึงกับต้องพึ่งศาลคดีอาญาทุจริต และต่อสู้แบบอหิงสา หรือ อารยะขัดขืน ต่อต้านนางแต้ม รักษาการอธิการบดี แสดงออกด้วยการไม่ยอมรับคำสั่งให้ย้ายหน่วยงานหรือคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษ  ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งอยู่ใน Mode ไม่ปกติ ผิดฝาผิดตัวนี้ กลับเข้าสู่ Mode ปกติ ที่ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมนองครองธรรม ซึ่งจะสำเร็จตามเป้าหมายในไม่ช้านี้

มีคำถามว่า ทำไมหญิงผู้กล้าถึงได้กล้าหาญชาญชัยอย่างนั้น ในขณะที่คนอื่นไม่กล้า คำตอบก็คือ เธอถูกนางแต้มเล่นงานจนงอมพระราม เรียกว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่ต้องเสียอีกแล้ว จึงต่อสู้จนถึงที่สุด เป็นไงเป็นกัน แต่เธอก็มิได้ต่อสู้อย่างไร้เหตุผลนะ เธอต่อสู้ด้วยประเด็นที่สำคัญมากคือ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า นางแต้ม นั้น ไม่มีสถานภาพอะไรเลยในมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีอยู่นั้น เป็นการ“แอบอ้าง” ฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีจะต้องรับคำสั่งและปฏิบัติตามผู้ที่แอบอ้าง

เท่านี้ก็ชัดเจนแล้ว ผมขอแสดงความชื่นชม กับหญิงผู้กล้า ขวัญใจของผม ขอยืนยันว่า เธอไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว พวกเราเอาใจช่วย รักษาสุขภาพนะครับ  ชัยชนะรออยู่แค่เอื้อม ครับผม

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.