จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ตราแผ่นดิน)

วันศุกร์ที่ 25  ธันวาคม 2563

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ตราแผ่นดิน)

25

มีเพื่อน fc ถามมาว่า “ภาพประกอบใน จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน  (มันน่าไหมล่ะ) โพสต์เมื่อวานนี้  วันที่ 24 ธค. 63 ท่านต้องการจะสื่ออะไร?”

คำตอบก็คือ “ผมไม่รู้ว่าภาพประกอบนั้น จะสามารถสื่อเรื่องราวตามที่ใจผมต้องการหรือไม่ จึงขอนำเรื่องผาเสด็จมาประกอบพอสังเขป เพื่อให้กระจ่างขึ้น ครับผม”

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อ 124 ปีมาแล้ว ในปี พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้กรมรถไฟดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟต่อจากอยุธยาไปสระบุรีและต่อไปจนถึงนครราชสีมา และเนื่องจากระยะทางจากแก่งคอยเข้าสู่มวกเหล็กนั้น พื้นที่ก่อสร้างทางเป็นภูเขา ในบริเวณนี้มีชะง่อนหินใหญ่ขวางทางอยู่ วิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามระเบิดชะง่อนหินก้อนนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้มีเจ้าป่า เจ้าที่ เจ้าทางสิงอยู่ ควรทำพิธีบวงสรวง แต่ฝรั่งไม่เชื่อ  ความทราบถึงพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) พระองค์จึงโปรดเกล้าให้นำตราแผ่นดิน(ตราอาร์ม หน้าหมวกตำรวจ) ไปประทับที่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้น เป็นผลให้ต้นไม้นั้นเฉาแห้งยืนต้นตาย (ตราแผ่นดินปัจจุบัน คือ ตราครุฑพร่าห์) และเนื่องจากคนงานและชาวบ้านยังเชื่อว่าบริเวณนั้นเป็นสถานที่มีวิญญาณสิงอยู่ ยังกลัวไม่กล้าเข้าไปทำงาน พระองค์จึงโปรดให้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นในบริเวณใกล้ผาหินใหญ่ก้อนนั้น และตรงนั้นเองมีชื่อว่า “ผาเสด็จ”

ผาเสด็จ ตั้งอยู่ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มีชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปีเดียวกับที่สร้างทางรถไฟสายนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยทางรถไฟไปถึงตำบลหินลับ จุดที่สร้างทางเสร็จแล้ว และเสด็จลงจากรถไฟดำเนินต่อไปตามทางที่ยังไม่ได้สร้าง ข้ามห้วยอีกสองแห่งจนไปถึงที่มีศิลาใหญ่ทรงจารึกอักษรย่อพระนาม จ.ป.ร. และ ส.ผ. ซึ่งหมายถึงพระนามสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ลงเลข 115 อันเป็นปีที่เสด็จ และพระราชทานนามศิลานี้ว่า “ผาเสด็จพัก” ในเวลาต่อมาผู้คนก็พากันเรียกสถานที่นี้ว่า “ผาเสด็จ”

ผมหวังว่าเพื่อน fc คงจะรู้แล้วว่าใจผมต้องการสื่ออะไร แต่เพื่อให้กระจ่างจริงๆ และไม่ต้องสงสัยต่อไป ผมขอเรียนว่า “ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้มีปีศาจร้ายชื่อนางแต้มเข้ามาสิงอยู่ ทำให้เป็นที่กลัวเกรงของครูบาอาจารย์  วิธีที่จะกำจัดนางปีศาจร้ายนี้ออกไปให้พ้นได้ ก็ต้องทำแบบ “ผาเสด็จ” คือ ให้นำตราแผ่นดินไปประทับ และขับไล่ไป ซึ่งได้ผลแน่นอน ผมเคยมีประสบการณ์มาแล้ว

ตอนที่ผมเป็นครูมัธยม ผมพักบ้านหลวง เวลานอนมักจะถูกผีอำเสมอๆ ผมจึงทำพิธีแบบ ผาเสด็จ โดยเอาเหรียญกษาปณ์ที่ด้านหลังเป็นรูปครุฑ ไปติดประทับไว้ที่เสาในห้องนอน และจุดธูปบอกกล่าวว่า บริเวณนี้อาจเป็นสถานที่ที่ท่านเคยอยู่ แต่ปัจจุบันเป็นของหลวง ของแผ่นดินแล้ว ท่านจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ ขอให้ขยับขยายไปหาที่อยู่ใหม่ด้วย และตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยถูกผีอำอีกเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *