จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เชื่อและศรัทธา)

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เชื่อและศรัทธา) 

28

ท่านปัญเจริญเคยปรารภกับผมว่า “ผมอยากทำสิ่งดีๆให้กับจังหวัดที่ผมเกิด” ใช่แล้ว ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก่อตั้งมา 50 ปีแล้ว ตลอดเวลา 50 ปี มีอธิการมาแล้ว 9 คน ไม่เคยมีอธิการที่เป็นคนในท้องถิ่นเลยแม้แต่คนเดียว  มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไร คนในท้องถิ่นไม่มีฝีมือเลยหรือ? คำถามที่น่าสนใจ  เขาว่ากันว่า ตอนนี้ ขนาดกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ พรบ. กำหนดว่าต้องเป็นคนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยังมีไม่ครบเลย เจ็บปวดจริงๆ

ฉะนั้น การที่ได้นำเสนอท่านปัญเจริญ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงค่อนข้างจะสมเหตุสมผล เพราะท่านปัญเจริญเป็นคนท้องถิ่น 100 เปอร์เซ็น และมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองของท่าน ครับ “จงมีความเชื่อและศรัทธา” แล้วท่านจะประสบผลสำเร็จ

เรื่องนี้ ผศ.ดร.La Ph บอกว่า “ถ้าเชื่อมั่นในกฏ 3 ข้อของเช็คสเปียร์ และ “เชื่อและศรัทธาว่า เราจะต้องประสบผลสำเร็จ” เราจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน..ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆและนักศึกษาทุกคนที่กำลังมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อทวงคืนความถูกต้องและศักดิ์ศรีของเราค่ะ…

ศรัทธาในทางพุทธศาสนา แบ่งได้เป็น 4 ประการ (ศรัทธา 4 : ความเชื่อ, ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล – faith; belief; confidence)

1.กัมมสัทธา เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทำทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น                                                                                     

2. วิปากสัทธา เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว                                                      

  3. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน, เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน                                                                                  

  4. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ

ปัญเจริญ :สาธุๆๆ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *