จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (จะอยู่หรือไป)

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564  (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (จะอยู่หรือไป)

4

ร้างราเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกำแพงมณีเสียนาน ตอนนี้ คุณ พี พี บอกว่า “ระหว่างนี้เห็นยังเงียบๆกันอยู่ อาจจะตูมทีเดียว” (ไม่รู้ฝ่ายไหนตูม)

ผู้สันทัดกรณีอธิบายว่า “ “ที่เงียบก็คงเพราะว่าทำอะไรไม่ถูก คนจะติดคุกคงเครียดเป็นธรรมดาจะให้ออกมาร้องรำทำเพลงอยู่ได้อย่างไร” เพราะตั้งแต่งวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สภากำแพงมณี ก็เริ่มรับโจรลงเรือ ส่วนการประชุมวันที่16 ธันวาคม จะลงมติพายเรือให้โจรนั่งต่อไปหรือไม่ หรือจะไล่โจรขึ้นจากเรือก็แล้วแต่ แต่อย่าลืมว่าสภาได้รับโจรลงไปนั่งในเรือ 3 วันแล้ว สรุปว่าสภาเป็นพวกโจรไป 3 วันแล้ว ธรรมชาติของหัวหน้าโจรก็จะปล้นทุกวันอยู่แล้ว หัวหน้าโจรย่อมมีสมุนโจรคือ รอง และผู้ช่วยหัวหน้าโจรซึ่งปล้นเงินค่าบริหารและค่ายานพาหนะไป 3 วันแล้ว แต่ถ้ามีมติพายเรือให้โจรนั่ง โจรก็จะปล้นไปเรื่อย รับรองว่าจะติดคุกกันเป็นระนาวอีกหลายคดีแน่นอน

 คุณ พี พี  สอบถามเพิ่มเติมว่า “ทำไมถึงคิดว่าสภาจะรับโจรลงเรือ 3 วันหรอคะ แล้วสภาฝีพายไม่รู้ หรือว่ารู้ทั้งรู้ ว่าจะต้องพายเรือให้โจรนั่ง”

ผู้สันทัดกรณีตอบว่า “การรักษาการอธิการบดีของคุณปอรสิต จะครบ 180 วันในวันที่  12 ธันวาคม 2564 แต่สภากำแพงมณีกำลังจะรับหัวหน้าโจรปอรสิตลงเรือตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปโดยอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้ด้วยเหตุผลดังนี้

1 คำสั่ง หน.คสชมิได้ระบุให้นำมาใช้บังคับ กับการรักษา ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ. ศ. 2547

2. คำสั่งนี้เป็นคำสั่งชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหา การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อยู่ในวันก่อน ที่คำสั่งนี้บังคับใช้ คือก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2564 และผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ในวันที่คำสั่ง มีบังคับใช้ด้วย ซึ่งซึ่งตามข้อเท็จจริง การดำรงตำแหน่งอธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย กำแพงมณี ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ไม่มีปัญหาการบริหารแต่อย่างใด

3 คำสั่งเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ของคุณปรสิต จะมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันเท่านั้น เพราะว่า การสรรหา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อแต่งตั้งนั้น ได้ถูกระงับ โดย คำสั่งศาลปกครอง ชั้นต้น ที่รับคำฟ้อง ของผู้เสียหาย ไว้จนกว่า ศาล ปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด จะมีคำพิพากษา

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป คุณปรสิต ก็จะเป็น รักษาราชการ อธิการบดีที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย(อธิการบดีเถื่อน) ซึ่งจะทำให้ สภากำแพงมณีร่วมกระทำผิดกฎหมายไปด้วย

วิธีแก้ไขก็คือ สภากำแพงมณี จะต้องเรียกประชุม สภา มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เพื่อลงมติ เลือก ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่ เท่านั้น ที่จะทำให้ กรรมการสภา รอดพ้นจากการติดคุกในกรณีนี้ได้

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *