จิปาถะ  เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ถีบสภาโจร)

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ถีบสภาโจร)

12

ผู้สันทัดกรณีบอกว่า “โมเดล อย่าร่วมกับโจร” คงไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำแพงมณี เพราะที่กำแพงมณีมีพยานหลักฐานในการกระทำผิดของโจรชัดเจนมาก จึงต้องใช้ “โมเดล จับโจรเข้าคุก”เท่านั้น ขอยกตัวอย่างที่มีหลักฐานชัดเจนมาสัก 2กรณีดังนี้

1.กรรมการสภา บางคนไปหาคะแนนเสียงจากบุคลากรเพื่อลงคะแนนสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางคน คุณครก คุณพวกมาก และคุณบาปเยี่ยม ค่อยไปปฏิเสธในศาล สำหรับคุณบาปเยี่ยมถ้าพูดไม่ตรงความจริง ก็ต้องโทษคดีเบิกความเท็จต่อศาล ซึ่งอาจทำให้ติดคุกก่อน จำเลยทั้ง 10 คน ขอเป็นอย่าทำเป็นเล่นไป เรื่องนี้ไปสอบถามผู้ที่ฟ้องและชนะคดีที่ ม.สองแควดู ว่าทางโน้นหลักฐานอ่อนเพียงแค่แชร์เฟซบุ๊คของผู้เข้ารับการสรรหาเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นขอร้องหรือทั้งขู่ ทั้งบังคับ

2.การให้คะแนนของกรรมการสรรหาเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม ขาดความเสมอภาค เพราะคนที่มีคุณสมบัติต่างกันแต่กลับมาได้คะแนนเท่ากันซึ่งเป็นการขัดกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลปกครองสูงสูด ได้พิพากษาไว้เมื่อวันที่ 16 กัยายน 2564 (อ่านคำพิพากษาเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน2564) ตอนหนึ่งว่า”การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ที่จะเป็นเหตุให้การกระทำทางปกครอง ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น หมายถึงการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติต่อบุคคล ที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน ให้แตกต่างกัน หรือปฏิบัติต่อบุคคล ที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ ให้เหมือนกัน อันเป็นการขัด ต่อหลักความเสมอภาค”

ดังนั้น ผู้เข้ารับการสรรหา มีคุณสมบัติต่างกัน ได้คะแนนการยอมรับจากสังคมต่างกัน แต่มาได้คะแนน 85 เท่ากันทั้ง3คน เรื่องเช่นนี้ทุกคนก็รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสรรหาอธิการบดีต้องเป็นโมฆะแน่นอน กรรมการสภา ทั้ง 10 คน ต้องติดคุก แน่นอน100%

แค่หลักฐานเพียง 2 ชิ้นก็ติดคุกแล้ว แต่ก่อนถึงเวลา”โจรเข้าคุก “ก็ขอให้ประชาคมอย่าพายเรือให้โจรนั่งกล่าวคืออย่าไปสนุบสนุนโครงการใดของโจร เพียงแต่ทำหน้าที่ตัวเองพอ เช่นอาจารย์มีหน้าสอนหนังสือก็สอนไป ไม่ต้องไปช่วยโครงการโจร สำหรับฝ่ายสนับสนุนก็ให้ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และถ้าพอยังมีเวลาว่างบ้างก็ใช้”โมเดล ถีบโจรให้ตกเรือ” ไปพลางๆก่อน

ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “เออ เอาจริงซะที ทำอยาางนี้แหละ ถ้าเปิดหน้าก็ต้องเล่นถึงศาล ตอดเล็กตอดน้อย เอาความจริงมาตีแผ่ ไม่สะดุ้งก็ให้ มันรู้ไป และยังทำหน้าด้านไม่รู้ไม่ชี้ ต่อไปก็ใส่ชื่อย่อ ต่อไปก็เอาประวัติด้านลบมาขยาย ต่อไป…และต่อไป… จะได้รู้กัน

ผศ.ดร. La Ph บอกว่า ”หวังว่าชาวกำแพงมณีจะร่วมมือร่วมใจกันออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อต้านพฤติกรรมของโจรในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของกำแพงมณีได้อย่างถาวร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ม.อื่นๆที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน ถ้าทำได้ทุกท่านจะเป็นวีรบุรุษ-วีรสตรีของวงการอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นการขุดรากถอนโคนทั้ง “ระบบสภาเกาหลัง” “ระบบสืบทอดอำนาจของผู้บริหาร” “ระบบพวกมากลากไป” “การทุจริตในการเข้าสู่ตำแหน่ง” ฯลฯ

ซึ่งปัญหาที่เกิดอย่างเป็นลูกโซ่ครั้งนี้จะถูกแก้ไขได้เพราะพลังของทุกคน และจะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่ทะเยอทะยานและดึงดันเข้าสู่ตำแหน่งให้ได้ทั้งๆที่ทั้งวัย ประสบการณ์ และความพร้อมในหลายด้านยังไม่มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *