จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ภาพที่เห็น)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ภาพที่เห็น)

23

จากคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี “ปฏิบัติราชการระหว่างการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยกแพงมณี ตามที่อธิการบดีมอบหมาย”

คำสั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่า การสรรหาอธิการบดีคนใหม่ สภาได้รับใบสั่งจากอดีตอธิการบดี ซึ่งเป็นรูปแบบซ้ำซากของกระบวนการสืบทอดอำนาจ ระหว่างสภากับอธิการบดี ที่มีประโยชน์ร่วมกัน แบบ “มึงเลือกกู กูเลือกมึง” ซึ่งเป็นเรื่องเลวร้ายน่าเบื่อหน่าย ที่เกิดขึ้นทุกมหาลัย แต่ไม่มีใครทำอะไรได้

แต่ที่ ม.กำแพงมณีถือว่าสุดยอด เมื่อพวกเขาเห็นว่า การสรรหาอธิการบดี ตลอดจนการแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดีมีลักษณะลับลมคมในไม่โปร่งใส  พวกเขาจึงพากันแต่งชุดดำ เขียนป้านแสดงเจตจำนง และออกมาแสดงอารยะขัดขืนแบบไม่เลิก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตถึงฟ้องร้องกันทั้งศาลปกครองและศาลคดีอาญาทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ผมขอยืนยันว่า เรื่องนี้นายกสภาท่านสมโมจะต้องรับผิดชอบ

กระผมขอนำเสนอ การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา ที่ท่านพุทธทาส มักพูดอยู่เสมอ เพราะเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล เมื่อมีเหตุย่อมมีผล และเมื่อเหตุดับผลก็ดับ คือ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป”

ผมหวังว่า ท่านสมโม นายกสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณี จะใช้หลักธรรม “การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา” แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ลองคิดดูซิครับว่า “จะรู้สึกดีแค่ไหน ที่สามารถทำให้คนเป็นจำนวนมากมีความสุขได้”

สำหรับท่านสมโม ตามที่ผมทราบ ท่านมิใช่คนธรรมดา ท่านเป็นปัญญาชนที่มีชื่อเสียง มีความสมบูรณ์ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกย่องนับถือ มีบุคลิกที่สง่างามเห็นแล้วน่านับถือ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานบ่งบอกถึงความเป็นคนดีมีจิตใจงดงามและเมตตา  อีกทั้งเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน “ ถือเป็นภาพที่งดงามภาพหนึ่งของผม”  ซึ่งผมหวังว่า ภาพที่เห็นนี้ จะเป็นภาพที่เป็นอย่างที่เห็นและเข้าใจ ขออย่าได้เป็นเพียงภาพลวงเลย  ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *