จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ใบสั่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ใบสั่ง)

22

ผมขอเริ่มต้นเรื่องสั้น ด้วยการสรุปว่า ในวาระการรับรองรายงานกระประชุมสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณี เมื่อคราวที่แล้ว มี 2 คำสั่ง ที่สภายังไม่รับรอง คือ 1)คำสั่งแต่งตั้งคุณปอสิต เป็นรักษาการอธิการบดี เนื่องจากไม่มีการแก้ไขเพราะรายงานการประชุมไม่ตรงความเป็นจริง และ 2) คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากรายงานการประชุมมีส่วนที่เพิ่มเติมและขาดหายไปจากความเป็นจริง คำสั่งดังกล่าวระบุให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการระหว่างการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี “ตามที่อธิการบดีมอบหมาย”

ที่น่าสังเกตคือ  สั่ง ณ วันที่ 17 ซึ่งอธิการบดีหมดวาระและหมดหน้าที่ไปแล้ว จะมามอบหมายให้สภาทำตามที่ตนเองต้องการได้อย่างไร?  ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า สภาอยู่ในความควบคุมของสติปัญญาตัวเองหรือว่าของใคร จึงต้องทำตามใบสั่ง ฯ ครับ ผมอาจคิดมาก มาฟังเรื่องนี้จากผู้สันทัดกรณีดีกว่า ครับผม

 “เรื่องรายงานการประชุมต้องเห็นใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าประชาคมเป็นหมูในอวยจะทำอย่างไรก็ได้  ไม่มีใครกล้าหือกล้าอือ แต่พอผลการสรรหาอธิการบดีออกมาเท่านั้น  หมูในอวยกลายมาเป็นหมูเขี้ยวตันขึ้นมาทันที  ไหนไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก  ไหนขึ้นป้ายประท้วง  ไหนแต่งชุดดำ  ไหนไปฟ้องศาลปกครองและเห็นว่าจะไปฟ้องศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย   ตายละหว่า  จะทำอย่างไร  แถมพวกเขาจะขอวิดีโอบันทึกการประชุมด้วย จะให้ก็ไม่ได้ จะไม่ให้ก็มีพิรุธ ศาลมีคำสั่งเรียกได้  บันทึกรายงานการประชุมก็บันทึกไม่ตรงกับความจริง  จึงรับรองไม่ได้  รักษาการอธิการบดีก็เป็นรักษาการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(เถื่อน) เพราะที่ประชุมยังไม่กล้ารับรอง รองอธิการบดีก็พลอยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(เถื่อน)เข้าไปด้วย เพราะถูกเสนอจากรักษาการอธิการบดี (เถื่อน)

บันทึกรายงานประชุมครั้งนี้ต้องตรงกับวีดีโอบันทึกการประชุม และจะต้องเป็นหลักฐานในศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ถ้าเกิดบันทึกไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงมีสิทธิพ่วงคดีทำเอกสารเท็จ และนำเอกสารเท็จไปแสดงต่อศาล ได้คดีเพิ่มอีก งานนี้หันไปทางไหนก็มีแต่ป้ายชี้ไปบ้านหนองปลิงทุกทาง  ดังนั้นขณะนี้มีทางเลือกอยู่ 2ทางคือ

1.ติดคุกทั้งสภา โดยรับว่าความผิดพลาดเป็นมติของสภา

2.นายกติดคุกคนเดียว โดยนายกยอมรับเป็นผู้สั่งการคนเดียวหรือทุกคนชี้ว่านายกเป็นผู้สั่งการและทำคนเดียว

เพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและการลงมติเป็นสิทธิของกรรมการ ผลการลงมติเลือกข้อไหน ก็ถือเป็นข้อยุติและปฏิบัติตามนั้น

นับว่าเป็นโอกาสดีที่นายกจะได้แสดงภาวะผู้นำโดยยอมติดคุกคนเดียว ไม่ยอมให้ใครมาพลอยเดือดร้อน”

“ที่หนองปลิง กำลังขาด ธรรมกถึก ครับผม”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *