จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ขอเถอะ)

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ขอเถอะ)

20

คม หักศอก ยืนยันกับ มีนา จัน ว่า  การประชุมสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณีครั้งล่าสุดนั้น  ที่ประชุมยังไม่รับรองรายงานการประชุมการลงมติเลือกอธิการบดี  เนื่องจากรายงานการประชุมไม่ตรงกับความเป็นจริง  และยังไม่ได้แก้ไข  แสดงว่าการลงมติเลือกคุณปอสิตให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดียังไม่เรียบร้อย ต้องรอการประชุมครั้งต่อไป แต่มิได้หมายความว่าจะยกเลิกมติการแต่งตั้งคุณปอสิต ตามที่ประชาคมเรียกร้องมา

ประเด็นนี้จึงเหมือนชื่อนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ของ เลโอ ตอลสตอย สงครามและสันติภาพ (War and Peace) กล่าวคือ สภาฯเลือกสงคราม แทนที่จะเลือกสันติภาพ เพียงแต่ไม่ประกาศให้ชัดเจนว่า “กูไม่ฟังมึง” โดยการให้ไปแก้ไขรายงานการประชุมให้เรียบร้อยก่อน

ประเด็นนี้สอดคล้องกับประเด็นที่ยังคงให้คุณปอสิตรักษาการอธิการบดีและให้รองอธิการบดีอยู่ดต่อไปโดยอ้างว่า การที่มีผู้เสียหายฟ้องศาลปกครองนั้น ฟ้องสภาฯกับกรรมการสรรหา  ไม่ได้ฟ้องคุณปอสิตและรองอธิการ จึงไม่เกี่ยวกัน

ผมต้องขอชื่นชมกับความชาญฉลาดของสภา ที่พยายามหาเหตุผลมาอ้างได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยลืมนึกไปว่า ปัญหาต่างๆนั้นเกิดจากเหตุ ต้องแก้ที่เหตุ  ดังพระคาถา  เยธัมมา : หัวใจพระพุทธศาสนา

บาลีว่า  “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   เตสํ เหตํ ตถาคโต อาห

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ     เอวํ วาที มหาสมโณ”

แปลว่า “ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ ฯ”

มีนา จัน คอมเพลน ว่า แกพูดยืดยาว ยกบาลีด้วย  ฉันงง สรุปสั้นๆได้ไหม

ได้ สรุปว่า “สงครามกำลังเกิดขึ้นแล้วที่ ม.กำแพงมณี”โดยสภาเป็นต้นเหตุ และขึ้นชื่อว่าสงคราม เริ่มแล้วจบอยาก ความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล เช่นเดียวกับที่ ม. สารขัณฑ์ ”

แต่อย่างไรก็ตาม ยังพอมีเวลาเปลี่ยน War ให้เป็น Peace ได้  โปรดอย่าสร้างตราบาปให้แก่บ้านเมืองของท่านเลย ขอเถอะครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *