จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ความหวัง)

วันพุธที่ 14 กรกฏาคม  2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ความหวัง)

14

“คม หักศอก ฉันว่าคราวที่แล้วแก่ตอบคำถามของคุณ PP ไม่ตรงประเด็นนะ เขาถามว่า  คุณ ปอสิต จะรักษาการอธิการบดี “อยู่นานแค่ไหน?” ถ้ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ?”

“เรอะ! งั่นตอบใหม่ก็ได้  คือ

1.คุณ ปอสิต จะรักษาการอธิการบดีตาม พรบ.2547 คือ 180 วัน ดังนั้นเธอจะรักษาการไปจนถึงราววันที่ 16 ธันวาคม 2564  แต่ถ้าอธิการคนใหม่ ซึ่งก็คือคุณ ปอสิต ได้รับการโปรดเกล้าฯ เธอก็จะเปลี่ยนสถานภาพจากรักษาการอธิการบดี มาเป็นอธิการบดีและจะดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะครบวาระ 4 ปี หรือราวปลายปี 2568

2.คุณ ปอสิต จะรักษาการอธิการบดีตามคำสั่ง คสช. คือ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ อธิการบดีคนใหม่ ซึ่งไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2564  นอกจากจะมีการหมกเม็ด เหมือนที่ ม. สารขัณฑ์ คือ เมื่อหนังสือขอโปรดเกล้าฯ ถูกส่งกลับมา สภาฯ กับ รษก ก็จะซุกไว้  ไม่บอกให้ใครรู้ แอบทำผิดกฏหมายมาตลอด และตอนนี้จับได้คาหนังคาเขาแล้ว จึงมีโอกาสติดคุกตาม ม. 157  ทั้งพ่วงแน่นอน

สำหรับ เรื่องการขอโปรดเกล้า คุณ ปอสิต นั้น  ฉันเชื่อว่ากระทรวง อว. จะไม่นำรายชื่อเธอเพื่อขอโปรดเกล้าฯ อย่างแน่นอน เพราะไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่จะต้องตรวจสอบว่า มีเรื่องร้องเรียนในการสรรหา หรือ มีเรื่องอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลหรือไม่  ซึ่งอาจารย์ได้ฟ้องศาลและทำเรื่องร้องเรียนการสรรหาอธิการที่ไม่ชอบธรรมไปแล้ว ฉันจึงเชื่อว่า เธอจะรักษาการอยู่แค่ถึงเดือน ธค. 64 เท่านั้น

3.คุณ ปอสิต จะรักษาการอยู่ตามคำสั่งแต่งตั้งของสภาฯที่ระบุว่า “จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง” ประเด็นนี้ ถ้าเธออยากมีปัญหา เธอก็จะอยู่รักษาการต่อไปได้ แต่อันตรายมาก เพราะผิดกฏหมาย ติดคุกแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม  เราไม่ควรตีตนไปก่อนไข้  เดี๋ยวก็จะมีการประชุมสภาฯแล้ว  เราก็จะได้รู้กันว่า มหาวิทยาลัยกำแพงมณีจะไปทางไหน จะถอยหลังเข้าคลอง หรือ สภาฯจะปลดล็อก “ล้างไพ่ใหม่” ให้กลับเข้าสู่โหมดปกติ  สรรหาอธิการกันใหม่ด้วยกฏกติตาที่ทุกฝ่ายยอมรับ สู้กันแบบแฟร์ๆ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของท่านจะได้เดินหน้าต่อไป  

สุดท้าย ผมขอฝากความหวังไว้กับนายกสภา และกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นคนนอกและคนในพื้นที่ คงจะไม่นิ่งดูดายกับปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้น และใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่างไปได้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดี  ผมขอภาวนา ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *