จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (บทสนทนา)

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม  2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (บทสนทนา)

11

Piggypink  : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นบุคคลภายใน ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วค่ะ  ข้อที่ 1 ไม่เป็นผล เพราะรักษาการบอกว่าได้รับตำแหน่งอย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากรักษาการและสภามหาวิทยาลัยถึงการได้มาอย่างมีนอกมีในแต่อย่างใด          ข้อที่ 2 มีเรื่องถึงศาลเรียบร้อย จะคอยดูผลว่าสภาจะตัดสินไปทางไหน หรือจะดันไปให้สุด เห็นตามรักษาการว่าได้มาถูกต้อง งั้นก็สู้สักตั้งค่ะ

ผู้สันทัดกรณี :1. ถ้าในที่ประชุม มีโจร 20 คน กับพระ 3 รูป ร่วมประชุมกัน มีโจรคนหนึ่ง เสนอว่าพรุ่งนี้ โจรควรจะออกปล้นและได้ขอมติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน 20 ต่อ 3 เสียง แสดงว่าเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ออกปล้น ครั้นเมื่อถูกตำรวจจับ โจรสามารถเอามติของที่ประชุมโจรไปอ้างกับตำรวจ หรืออัยการ หรือศาลได้หรือไม่ว่า  มาปล้นถูกต้องตามมติที่ประชุมโจร และคิดหรือว่า โจร จะไม่ถูกตัดสินลงโทษจำคุก  ถ้าหากใครเชื่อ ตรรกะนี้ ก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดี

2. สภามหาวิทยาลัยก็จะยืนยันว่า การดำเนินการลงมติถูกต้อง โดยมีเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบ แล้ว (ดูเหตุผลข้อ 1)

ดังนั้นสิ่งที่ควรทำ คือ  ก. ให้ผู้เสียหายมีหนังสือคัดค้านการเสนอแต่งตั้งอธิการบดี ไปที่กระทรวงอุดมศึกษา พร้อมทั้งแนบ เอกสารการประทับรับฟ้องของศาลปกครอง ชั้นต้น

ข. ผู้เสียหายควรดำเนินฟ้อง ผู้เกี่ยวข้องในการสรรหาอธิการบดี ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 และส่งเอกสารการประทับรับฟ้อง ไปยังกระทรวงอุดมศึกษา ด้วย

ค. ให้ผู้เสียหายหรือประชาคม มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้นายกสภา มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเชิญบุคคลภายนอกที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย มาเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งวิธีการนี้จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติวิธี หากคู่กรณีมีความพึงพอใจก็ไม่จำเป็นที่จะไปรบกวนกระบวนการยุติธรรมให้เสียชื่อว่า  เป็นสถาบันแห่งปัญาชน และทำให้เกิดความสมานสามัคคี ในมหาวิทยาลัย ต่อไป

Piggypink  :  ก ข ค แนวทางทั้งหมด พร้อมดำเนินการค่ะ. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ

ผู้สันทัดกรณี : จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่จะหาทางออก ในเรื่อง การสรรหาอธิการบดี ทั้ง 2 ประเด็น น่าจะไม่ถูกต้อง คือ 1 นายกสภาจะเป็นคนไกล่เกลี่ย ผู้เข้ารับการสรรหา ทั้ง 3 คนเพื่อหาทางออก นับว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น เพื่อหลอกประชาคม  เพราะผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง 3 คน ไม่ได้ทะเลาะกัน และไม่ได้มีปัญหาซึ่งกันและกัน ที่จะให้นายกมาไกล่เกลี่ย ผู้ที่เป็นปัญหาก็คือ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี คือ ผู้ที่สร้างปัญหา การหาทางออกก็คือการยกเลิกมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรรหาอธิการใหม่ และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี นั่นคือทางออกที่ถูกต้อง

2. ในเวลานี้ ผู้เสียหายได้ฟ้องศาลปกครองชั้นต้นแล้ว สภา มหาวิทยาลัยควรจะยกเลิกมติการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี โดยแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีที่มาจากคนกลางจริงๆ มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่สร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งกันในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการอธิการบดี

ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยเดินไปข้างหน้าด้วยความรักและความสามัคคี ไม่เกิดความแตกแยก ขยายออกไปอย่างปัจจุบันนี้ ก็ควรจะรับฟังเสียงประชาคมบ้าง ก่อนที่เรื่องต่างๆจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายก็จะได้รับโทษ ตามกฎหมายเท่านั้น

Piggypink  : หวังว่าสภามหาวิทยาลัย จะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่มันเปราะบางนี้นะคะ ถ้าท่านๆยังดึงดัน มันก็จะยิ่งแย่

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *