จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เทศกาลโยนกระจาด)

วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เทศกาลโยนกระจาด)

15

ครับ กรรมตามทันผมแล้วครับ อยู่ดีๆ ตาและเหงือกก็อักเสพ คงเกิดจาก ตาที่เที่ยวส่องหาว่าไอ้พวกเปรตทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้าง ส่วนเหงือกอักเสพก็เพราะปากไม่ดี ด่าแม่ล่อพ่อเขาไปทั่ว สมน้ำหน้ากู

วันนี้ทีแรกว่าจะหยุด เพราะหงุดหงิดที่เห็นเอกสารอุบาทว์ 3 ฉบับ แต่หยุดไม่ได้ ฉบับแรกเป็นของนางแต้ม อธิการ ม. สารขันฑ์ เป็นคำสั่งปลดหญิงกล้าออกจากราชการ ตอนท้ายมีข้อความว่า “ หากหญิงกล้า ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำหมาลัย ภายใน 30 วัน ประเด็นคือ มึงรู้อยู่แล้วว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ ไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องไล่ออกหรือปลดออก นีเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ต้องการให้หญิงกล้าอุทธรณ์ไม่ทัน เรื่องก็จะจบได้โดยง่าย

หญิงกล้าก็ต้องปฏิบัติตาม ขอเอกสาร ก็ยื้อกันเป็นเวลานาน แต่ก็อุทธรณ์ทันตามกกำหนด และกว่า จะมีเอกสารอุบทว์ ฉบับที่ 2 แจ้งให้หญิงกล้าทราบว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่รับเรื่อง เพราะไม่มีอำนาจ  เวลาก็ผ่านไปเกือบ 3 เดือนแล้ว  ก็ยึกยักไปยึกยักมา จนเลยเวลาอุทธรณ์  แล้วจะทำไงดี  แต่ปรากฏว่า หญิงกล้า ไม่ตกหลุมพลางนางแต้ม ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปที่ กระทรวง อุดมสุข ด้วย  และนี่คือประเด็นสำคัญ ในวันนี้  ที่ทำให้ปากและตาอักเสพไปหมด

กระทรวง อุดมสุข ตอบมาว่า ตามมาตรา 62 วรรค 1 แห่ง พรบ. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก/ไล่ออก  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กอร. ได้ภายใน 30 วัน แต่กรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งลงโทษปลดออก/ไล่ออก  จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ กรอ. แต่อย่างใด เพราะ พรบ. กำหนดว่า “การกำหนดต่ำแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ให้ดำเนินไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา”  

สรุปว่า กระทรวง อุดมศึกษาไม่มีอำนาจ ใช่ แกเป็นเพียงพนักงาน ถึงแม้จะบรรจุด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แกก็ต้องอยู่ในข้อบังคับของไอ้สุชี๋และอีแต้ม ซึ่งแกไม่มีทางรอด นี่มันอะไรกันโว้ย! คม หักศอก อุทาน

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกัน แต่มึงเป็นพนักงานที่บรรจุที่ ม. มึงจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ที่ กอร. ก็เห็นพนักงานมหาลับบรรจุ ที่ ม. แทบทุกคน ซวยละทีนี้ ปวดหัวครับ ขอหยุดเท่านี้ พูดมากเดียวฟันปลอมจะกระเด็นไปถูกตาอีห่าแต้มเข้า  จะเป็นเรื่องถึงโรงถึงศาลเปล่าๆ เครียดครับ ขอใช้วิธีอุทานบำบัดเพื่อให้หายเครียดสักนิดเถอะ “ ไอ้เหี้ย เหี้ย เหี้ย เอ้ย!”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *