จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (สร้างสิ่งดี)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (สร้างสิ่งดี)

23

ผมไม่เคยเข้าคุกหรือเข้าเรือนจำ ถึงแม้จะมีเพื่อนเป็นผู้บัญชาการเรือนจำก็ตาม แต่ก็ไม่เคยเข้าไปหาเพื่อนในนั้น พบกันแต่ข้างนอก เพราะผมกลัวคุก เหมือนที่ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “มันก็น่ากลัวขึ้หดตดหายอยู่หรอก  การเข้าคุกจะประเดี๋ยวประด๋าว ก็ถือว่าชีวิตมีมลทิน เป็นเสนียดจัญไรต่อตนเอง จะล้าง จะรดน้ำมนต์หรือ ไปใช้พิธีกรรมใดๆ ก็ไม่มีทางจางหายไปจากความรู้สึกในขณะนั้น และจะฝังอยู่ในความทรงจำ จนตายนั่นแหละว่า เคยเข้าคุก สนุกที่ไหนล่ะ”

ที่เราเรียกว่าคุกนั้น เป็นภาษาที่พูดกันติดปาก ทางราชการใช้คำว่าเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานที่กักขัง และสถานที่กักกัน ของกรมราชกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ตราประจำกรม คือ ตราพระยมทรงสิงห์ พระยมเป็นผู้มีอำนาจลงโทษมนุษย์เมื่อตายไปแล้ว พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือกงจักรประทับบนหลังราชสีห์  ทำหน้าที่ราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ มีหน่วยงานมากมาย ขอนำเสนอพอสังเขปดังนี้

1.เรือนจำ คือสถานที่รับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคำพิพากษาแล้ว มีหลายประเภท เช่น เรือนจำกลาง เรือนจำพิเศษ เรือนจำจังหวัด เรือนจำอำเภอ เป็นต้น ผู้ต้องโทษจะถูกส่งไปอยู่เรือนจำไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ต้องโทษ เช่น เรือนจำกลางบางขวาง รับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคำพิพากษาแล้ว และนักโทษเด็ดขาด ที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถึงประหารชีวิต มี เรือนจำกลางบางขวาง,เรือนจำกลางคลองเปรม,เรือนจำกลางคลองไผ่ เป็นต้น

เรือนจำอื่นๆ เช่น เรือนจำจังหวัด เรือนจำอำเภอ ก็รับนักโทษที่ต้องโทษต่ำกว่า 15 ปี แต่มีพิเศษอยู่ 1 แห่ง ที่รับผู้ต้องโทษไม่เกิน 25 ปี คือ เรือนจำจังหวัดตรัง

2.ทัณฑสถาน เป็นสถานที่ควบคุม กักขังผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดแยกประเภทแล้ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุม บำบัดรักษา การอบรมแก้ไข และการฝึกวิชาชีพ เช่น ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ เป็นต้น

3.สถานกักขัง เป็นสถานที่ที่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องกักขัง ซึ่งถูกกำหนดโทษกักขัง ปัจจุบันมี 5 แห่ง เช่น สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

4.สถานกักกันมี 1 แห่ง ที่ จ.นครปฐม

ที่นำความรู้เรื่องคุกมาว่า เพื่อเตือนพวกที่รนหาที่ไปคุกกันดีนัก แต่คงไม่มีใครฟังผมหรอก ลองมาฟัง ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา ท่านว่า “เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มหากาพย์เรื่องนี้ครับ เวลาในชีวิตของแต่ละคนก็น้อยลง น่าจะสร้างสิ่งที่ดีๆ ร่วมกันครับ”

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *