จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ควายไม่ฟัง)

วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ควายไม่ฟัง)

18

ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า มนุษย์ประกอบด้วยธาตุ 4 ประการ เรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน 4  ได้แก่ ธาตุดิน มีลักษณะแข็งและอ่อน ธาตุน้ำ มีลักษณะไหลและเกาะกุม ธาตุไฟ มีลักษณะร้อนและเย็น และธาตุลม มีลักษณะเคลื่อนไหวและเคร่ง ตึง  

จากที่กล่าวมา ผมเข้าใจเอาเองว่า มนุษย์นั้นจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ยาวนานและเป็นสุข จะต้องสามารถสร้างความสมดุลตามลักษณะของธาตุทั้ง 4 ให้ได้พอดี  ไม่ใช่แข็งเหมือนดินที่กลายเป็นหิน ใครพูดไม่ฟัง หรืออ่อนจนเหลวเละไม่ได้เรื่องได้ราว หรือไหลลงที่ต่ำไร้ทิศทาง พูดจาเหลวไหลไร้สัจจะ เร่าร้อนเป็นไฟ และดุดันดั่งลมพายุเหมือนอีแต้มอธิการบดี ม. สารขัณฑ์ อีคนจัญไร แล้วคอยดู วันหนึ่งมันจะต้องแตกดับ จากดินสู่ดิน ในเร็ววัน

ครับ เขียนเรื่อยเปื่อยไป มาฟังความเห็นของ ผศ.ดร. La Ph ดีกว่า “เรื่องเลวร้ายทั้งหลายที่ผู้กระทำการตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้เป็นเช่นนี้ โดยตั้งธง วางแผน และหมายหัวน้องๆคู่กรณีไว้ หวังจะเอาให้ถึงตาย สิ้นเนื้อประดาตัว และคนในครอบครัวก็หมดอนาคต…บาปกรรมครั้งนี้ใหญ่หลวง เรียกว่าบาปหนา และจิตใจจมลึกในอเวจีจนไม่มีทางขัดเกลาได้ แม้จะเกิดมาชดใช้กรรมที่ทำไว้สัก 10 ชาติก็คงไม่หมด…”

และ ผศ.ดร. ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “การสวดมนต์ก็เป็นเพียงการให้กำลังใจให้ผู้สวดสู้ต่อไป คนที่เราอยากให้ได้รับถึงไม่ถึงไม่ทราบ คิดมุมบวก  ผู้ที่โดนกระทำ อาจพบทางสว่างอีกด้าน แต่ความเจ็บปวด ไม่สามารถลบล้างออกจากใจได้  แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุด  คนทำกรรมต้องได้รับกรรมแน่นอน  กว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ จนได้ธรรมะ 

#ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นจริง เช่น คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย เป็นต้น

#ความเขื่อ เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น

#และหลักการ เช่น ศีล 5 เป็นต้น

#สิ่งที่พระองค์ค้นพบ  ล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมทั้งสิ้น  สักวัน เขาต้องรับกรรมแน่นอน

แต่ช้าหรือเร็ว สุดแล้วแต่ดวงชะตาของผู้กระทำ  เขากำหนดมาแล้ว  อย่าร้อนใจไปเลย

คนที่เจ็บปวดวันนี้  เมื่อถึงเวลา ฟ้ามีตา  ก็จะเชิดหน้าสู้ต่อได้อีก อย่าได้กังวลใดๆเลย

ธรรมต้องชนะอธรรมแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *