จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (สัจธรรมของชีวิต)

วันอังคารที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (สัจธรรมของชีวิต)

21

เรื่องการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล ได้แสดงความเห็นว่า “เขาก็ใช้ข้อมูลการฟ้องคดีที่ต่อสู้เรื่องเกษียณอายุเกิน 60 ปีและได้รับการยกฟ้องจากการอุทธรณ์นั่นแหละ เป็นโจทย์ว่าพ้นมลทิน

#ต่อไปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้เกิดจากอคติใดๆ ถ้ายึดตามระเบียบ กพ. ซึ่งข้าราชการสังกัด  เป็นระเบียบหลักที่ครอบคลุม ทุกระเบียบในหน่วยงานราชการว่าสามารถปฏิบัติราชการได้ถึงเกษียณอายุคือ 60 ปี แต่มีการต่ออายุได้ สำหรับสายผู้สอนถึง 65 ปี ส่วนในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ใช้ระเบียบย่อยที่ต้องอยู่ในกรอบของระเบียบใหญ่

#ตามหลักการให้เหตุผลเชิงนิรนัย (Deductive Reasoning) ระเบียบ กพ. เป็นเหตุใหญ่ (Major  Premise) ระเบียบในมหาวิทยาลัย เป็นเหตุย่อย( Minor Premises) ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับระเบียบใหญ่

ภาษาชาวบ้าน วงของระเบียบใน ม.ต้องอยู่ในวงของระเบียบ กพ. แต่พวกอธิการทั้งหลาย ก็ใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขระเบียบให้ผู้บริหารที่อายุเกิน 60 ปี ถึงจะเกษียณราชการ ก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้  เราจึงเห็นคนแก่ยักแย่ยักยัน ยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่  คงจะมีข่าวบริหารจนตายคาเก้าอี้สักวัน ไม่ได้แช่ง  มีใครเกิดแล้วไม่ตายล่ะ นี่แหละมันเป็นดังนี้ วงกลมเล็กดันปลิ้นออกมานอกวงกลมใหญ่ได้ด้วยเล่ห์กลของคนโลภ คนไม่รู้จักพอ

#ส่วนคดีที่ร้องเรียนเกี่ยวกับอายุเกิน 60 ปีเป็นผู้บริหารได้หรือไม่ได้นั้น เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินไม่ได้

แต่ศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินให้เป็นได้ (กรูก็งง กฎหมายเมืองนี้) สรุปผู้เกษียณอายุแล้วสามารถเป็นผู้บริหารได้

#ตรรกศาสตร์ก็สอนมาตั้งแต่   จริงเท็จอย่างละ50,50 ที่เรียนกันทั่วไป ใช้จริงได้บางอย่างเท่านั้น

จริงเท็จตามโอกาสที่จะเกิด  ใช้ความน่าจะเป็น probability logic ตรรกศาสตร์แบบ fuzzy logic

คือไม่รู้ แม่งจะเกิดอะไรจริงอะไรเท็จ ไอ้อันหลังนี่ เมกันคิด แต่ญี่ปุ่นพัฒนาใช้ในวงการอุตสาหกรรมจนทำให้ ผลิตภัณฑ์ defective แทบไม่เกิดเลยดีกว่า six sigma ไอ้นี่ผลิตแล้วยังมีโอกาสผลิตแล้วเสีย ถึงจะ .000000***% ทศนิยมตั้ง 6 ศูนย์ของใน100 ชิ้นที่ผลิตก็เถอะ

อันหลังนี่สอน OR.ให้เอกคอมฯ ที่จะเรียนไปเขียนโปรแกรม

สรุป ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ในโลกที่มีไม่สามารถนำมาใช้กับ กฏ ระเบียบ หลักการ และกฎหมายในหน่วยงานของรัฐได้ ส่วนธุรกิจ การเมือง ไม่ต้องพูดถึงนั่นมันใช้เหตุผลหลักกูอย่างเดียว แต่หน่วยงานราชการที่ยังถือว่าเป็นข้าของแผ่นดินก็ไม่ถือด้วยนี่สิ  ข้าราชการกังฉินถึงเต็มบ้าน

เต็มเมือง นี่มันยิ่งกว่านิยาย ตั้งแต่ยุคหินถึงปัจจุบันจะมีข้าราชการกังฉินที่ ฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงกินข่มเหงราษฎร เอาส่วนที่ได้จากความทุกข์ยากของราษฎรไปแบ่งกินกัน กว่าจะล่วงรู้ถึงพระกรรณของกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินก็ช้าเกินการณ์  เพราะพวกตงฉินมีไม่กี่คน  คนพวกนี้มักจะสมถะไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น รำคาญนักก็ปลีกวิเวกไปตั้งตนเป็นเจ้าสำนักในป่าไปโน่น ปล่อยให้พวกริยำเล่นบทแย่งชิงกันไป

#อ้าว ว่าเขียนเชิงวิชาการ แล้วมาสำนักเส้าหลินได้ไง(วะ)  สงสัยจะดูหนังย้อนยุคมากไปหน่อย

วันนี้ก็จะจบเท่านี้ละ  ปรากฏการณ์ต่างๆที่มีบริบทจากคน ทำอะไรคนไม่ดีไม่ได้  แต่กรรมจะจัดการได้เสมอถึงจะช้าหน่อยก็ต้องรอ

#ไม่มีคนดีที่ไหน สั่งสมความดีด้วยคดีความที่เกิดจากความอยุติธรรม ความแล้งน้ำใจ ความอาฆาตพยาบาท  ความโลภ นี่คือสัจธรรมของชีวิต

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *