จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (โอ๊ะ)

วันพฤหัสบดีที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (โอ๊ะ)

7

“ฉันนี่โง่จริงๆ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย” คม หักศอก บ่น  “ไม่รู้เรื่องอะไรล่ะ” มีนา จัน ย้อนถาม

“ก็เรื่องที่ว่า เดี๋ยวนี้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น  เขาต้องจ่ายเงินค่าค้ำประกันการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยด้วย ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  5,640  บาท ระดับปริญญาตรี 9,000  บาท ระดับปริญญาโท  10,500  บาท ระดับปริญญาเอก 13,650  บาท”

“จริงรึ?  ฉันก็โง่ด้วยซิ เพิ่งรู้เหมือนกัน  ที่มหาวิทยาลัยอื่นเขาต้องจ่ายหรือเปล่าล่ะ?”

“ฉันก็ไม่รู้ ยังไม่ได้ถามใคร แต่ถ้าดูตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาไม่น่าจะใช่นะ “เพราะการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้บรรจุและแต่งตั้งโดยวิธี 1)สอบแข่งขัน 2)คัดเลือก  และจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น มีความประพฤติดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง”

“ใช่ ตอนที่ฉันบรรจุ ฉันก็เป็นข้าราชการพลเรือนเลย ไม่เห็นต้องทำสัญญาและเสียเงินค่ามัดจำอะไรเลย”

“แต่ไม่แน่นะ เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน  เพราะ พรบ.กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นนิติบุคคล คำว่านิติบุคคล  คือ กลุ่มบุคคล  องค์กร  หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุนเพื่อดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง  ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา  และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคลธรรมดา  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีหรือถึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ( ประยูร  กาญจนดุล,คำบรรยายกฎหมายปกครอง)”

“แสดงว่าทำได้ใช่ไหม?”  มีนา จัน ไม่ตอบ และสรุปว่า  “เรื่องนี้ เป็นอันว่าไม่รู้ก็แล้วกัน ขอความรู้ด้วยครับ”…แต่ที่ตอนนี้ฉันรู้แน่ๆก็คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่เหลือคุณค่าของความเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่เลย ไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี เพราะแม้แต่มหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดอยู่ ยังไม่ให้เครดิต เลย “บ้าไปแล้ว”

“แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ  แกดูสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  หน้า 2 ข้อ 13 ซิ  “พนักงานมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินให้ไว้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อประกันระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนแรกในวันที่ทำสัญญา เมื่อพนักงานพ้นจากการปฏิบัติงาน ตามสัญญาแล้วหากปรากฏว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ปฏิบัติงานให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างหรือทางราชการ เงินค่าประกันทั้งหมด หรือส่วนที่เหลือจากการชดใช้ค่าเสียหาย พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินค่าประกันส่วนที่เหลืออยู่คืนภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง “โดยไม่คิดดอกเบี้ย”

โอ๊ะ! ดอกเบี้ยเขาหายไปไหน ใครเอาไป? ตอบด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *