จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ลาภทุจริต)

วันจันทร์ที่ 4  ตุลาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ลาภทุจริต)

1

บ่ายแก่ๆวันหนึ่ง ขณะที่เรานั่งดื่มเบียร์กันที่ลานหลังบ้าน เมื่อได้ที่ เครื่องมีนา จัน ก็เริ่มติด เขาเอ่ยขึ้นว่า

“ฉันรู้สึกยินดีกับครูบาอาจารย์ของเราที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์จริงๆ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับ ผศ. และระดับ รศ. พร้อมกันเป็นจำนวนมาก ถึง 23  คน แบ่งเป็น ระดับ รศ. 4 คน และระดับ ผศ. 19 คน มีรายชื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อให้ได้ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว”

“ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเขานะ ที่มีความวิริยอุสาหะ ศึกษาค้นคว้าในศาสตร์ที่ตัวเองได้เล่าเรียนมา จนสามารถสร้างผลงานที่เป็นตำหรับตำราเป็นที่ประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทั้งตนเองและมหาวิทยาลัยโดยรวม ที่สำคัญคือสามารถผลิตเอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยที่นักศึกษาจะได้ใช้ศึกษาค้นคว้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น” คม หักศอก เสริม

“เออ! วันนี้แกพูดดีนี่”  “ใช่ ฉันเองตอนได้ ผศ. ก็ดีใจมาก  มีเงินประจำตำแหน่งตั้ง 6,500 แกรู้เปล่า

มันทำให้ฉันที่เป็นหนี้มาตั้งแต่รับราชการหลุดหนี้ไปเลย ยิ่งสมัยนี้ เงินประจำตำแหน่งเป็นหมื่น  ยิ่งสบายใหญ่”

“แต่” มีนา จัน เขายกเบียรขึ้นดื่ม

 “แต่อะไรอีกล่ะ”คม หักศอก ยกมือห้าม “เรื่องนี้อย่ามีแต่เลย”

“ไม่มีแต่ เบียร์ที่ดื่มไปก็สูญเปล่าซิวะ”  “งั่น ก็ได้ ตามใจแก”

“แต่..แกรู้หรือเปล่าว่า เงินประจำตำแหน่งที่พวกเขาจะได้รับในแต่ละเดือนที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จ่ายให้นั้น มาจากไหน?”

“ก็มาจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซิวะ”

“ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะซิ  แต่มันไม่ใช่ มันมาจากเงิน 1.5/1.7 ที่มหาวิทยาลัย “ปล้น” ไปจากพนักงานมหาวิทยาลัย”

“พูดส่งเดช ไปได้ มีหลักฐานหรือเปล่า?”

“นี่ไง่ มีนา จัน หยิบหลักฐานส่งให้คม  “ระเบียบว่าด้ายกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ 2560 ดูหน้า 2 ข้อ 8 รายได้ของกองทุน ข้อ (2) รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทอุดหนุนทั่วไปประเภทบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ (นี้คือ เงิน 1.5/1.7 ที่ศาลปกครองพิพากษาแล้วว่า หักเอาจากพนักงานฯไม่ได้) และ ข้อ 9 การใช้จ่ายเงินกองทุน ข้อ (2) “ จ่ายเป็นเงินตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ และวิชาชีพ.”

เมื่อ คม หักศอก อ่านจบ ถึงกับอึ้งไป เขา อุทาน “นี่มันอะไรกันนี่ “เราเอาเงินของเพื่อนร่วมงานมาด้วยวิธีการโกงแล้วเอามาจ่ายให้พวกที่ได้ ผศ,รศ.แบบนี้หรือ?” ทุด มันระยำจริงๆ “แบบนี้มันรีดเลือดกับปู” นี่”

“แล้วจะให้พวกที่เขารับเงินประจำตำแหน่งทำอย่างไรล่ะ? ไม่ใช่ความผิดของเขานี่”

“ก็ไม่รู้ละ ขอให้สำนึกว่า  ทุกครั้งที่ใช้เงินประจำตำแหน่งนี้ ซื้ออาหาร ซื้อนมให้ลูก ก็ขอในช่วยบอกลูกด้วยว่า ทานอาหารและดื่มนมอย่างประหยัดนะลูก อย่ากินทิ้งกินขว้าง เพราะเราเอาค่านมของลูกคนอื่นเขามาซื้อด้วย  เท่านั้นก็ยังดี…และขอให้จำไว้ด้วยว่า ยามใดที่พวกท่านได้รับความเจ็บปวด สูญเสีย และทุกข์ทรมานนั้น เป็นผลมาจากเรื่องนี้ด้วย เพราะมันเป็นลาภที่ได้มาโดยทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *