จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (วิบัติ)

วันจันทร์ที่  7  มีนาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (วิบัติ)

7

“This whole story is completely true. Except for all the parts that are totally made up.”

ใครก็ตาม เมื่อถึงคราววิบัติ สติปัญญาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน  เกิดโง่ทึบขึ้นมาทันที นางแต้ม ตัวละครของผม หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น เท่าที่รู้จัก นางไม่ใช่คนโง่ แล้วนางโงได้อย่างไรล่ะ ก็เพราะถึงคราววิบัติ นั่นเอง

ทีนี้มาดู คุณปอสิต หรือ หนูซอมบี้ ตัวละครของผมเช่นกัน ตอนนี้นางแอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงมณี นางก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับนางแต้ม ผมไม่รู้จักคุณปอสิตหรอก แต่คิดว่านางก็คงไม่ใช่คนโง่ แต่คงเพราะถึงคราววิบัติ เช่นกัน

วิบัติ พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ให้ความหมายว่า  น. ความเสียในตัวบุคคลที่อาจทำให้ผู้นั้นถึงล่มจม มี 4 อย่าง คือ 1. ศีลวิบัติ = เสียศีล 2. อาจาร วิบัติ = เสียความประพฤติ 3. ทิฏฐิวิบัติ = เสียทางความคิดเห็น (มิจฉาทิฐิ) 4. อาชีววิบัติ = เสียทางการเลี้ยงชีพ (ทุจริต).

เห็นไหมล่ะ นางแต้มนั้นมีความสมบูรณ์ทั้ง 4 อย่าง คือ ไม่มีศีล (ปล้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทำร้ายครูบาอาจารย์ พนักงานฯและนักศึกษา) ทำผิด (ละเมิดกฏหมายเพราะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฏหมาย) คิดผิด (คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สูดดดดด) เลี้ยงชีพโดยทุจริต (แอบอ้างเป็นอธิการบดี) เท่ากับนางทำแต่กรรมชั่ว จนแทบจะหากรรมดีไม่ได้เลย

ส่วนคุณปอสิต ผมไม่รู้ว่า นางศีลวิบัติ,อาจารวิบัติ,ทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติหรือเปล่า เพราะอยู่ไกล ใครรู้ช่วยบอกหน่อย ครับผม

เหตุที่ผมนำเสนอเรื่องนี้ เพราะเกิดไม่เข้าใจว่า หนทางสู่ความวิบัตินั้น เกิดจาก ผิดศีล ประพฤติชั่ว คิดผิด เลี้ยงชีพโดยทุจริตนั้น  เป็นเรื่องเดียวกันกับ พรหมพินาศ 4 ของข่าวต่อไปนี้หรือไม่ หรือว่าคนละเรื่อง

“คติธรรมเตือนใจ วันเสาร์ 5 ยก “พรหมพินาศ 4” หนทางสู่ความวิบัติ 1.หลงอำนาจ 2.ฉ้อราษฎร์บังหลวง 3.หลอกลวงลูกน้อง 4.ยกย่องคนเลว”https://www.khaosod.co.th/politics/news_6924424

ข้อความนี้คงพัฒนามาจากคำสอนของท่าน ว.วัชรเมธี ที่ท่านอธิบายว่า “พรหมวินาศธรรม แปลว่า ธรรมอันนำมาซึ่งความวินาศของผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง 4 ประการ คือ

 1. บ้าอำนาจ  2. ฉ้อราษฎร์บังหลวง  3. หลอกลวงประชาชน  4. มืดมนกินกามเกียรติ

https://hilight.kapook.com/view/24511

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *