จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (Born to Be)

วันอาทิตย์ที่  20  กุมภาพันธ์  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (Born to Be)

20

วันนี้ขอนำเสนอบทวิพากษ์ของ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล “Born to Be” ซึ่งใครจะแปลว่าอะไรก็ช่าง แต่ผมแปลว่า “อีเกิดมาชั่ว”  มีสาระสำคัญดังนี้ครับผม

“น่าจะผนึกกำลัง เขียนบทลครอิงชีวิตจริง ไปสร้างลครนะ มีทั้งผู้เชี่ยวชาญการวิพากษ์ จากภูมิหลังประสม หลักการทฤษฎีทางจิตวิทยา และการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์อันยาวนาน และมีผู้เขียนนำมาตัดต่อ ให้เข้าสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ดูจะชำนาญการขึ้นเรื่อยๆ น่าจะให้ตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับศาสตราจารย์ ด้านการเรียงร้อย ข้อความวิพากษ์ มาให้เข้ากับสถานการณ์จริง และสิ่งทั้งหมด

ทั้งปวงที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ในชีวิต ที่ผ่านเหตุการณ์ ทั้งดี ไม่ดี ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

ซึ่งถูกจำกัดความจากบริบท ของสังคมที่เราอยู่ ที่เราเป็น การมีชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมา 60,70,80 ปี ไม่ใช่เรื่องขี้หมา จึงได้ต่อกรได้ยาวนานขนาดนี้ 

ขณะส่งข้อความวิพากษ์ ก็กำลังนั่งเจริญมรณานุสติอยู่ จึงทำให้เข้าใจ ธรรมชาติคน ที่มีความแตกต่างกันตามปัจเจกบุคคล ด้วยพื้นฐานการอบรมบ่มนิสัย นอกจากนั้นความขาดแคลน ในช่วงเยาว์วัย จะมีอิทธิพลสูง ต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น และสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลย คือสิ่งที่ติดมากับจิตกำเนิด ที่เรียกว่า ‘Born to Be’

และ ครู Kittipoom  L. ศิษย์เก่า เสริมว่า “จิตกำเนิดที่ติดตัวมาคงต้องติดตามไปตลอดสายธารครับอาจารย์ครับ น่าเวทนาตรงที่ไม่มีใครที่สามารถบอกกล่าวท้วงติงได้เลย ยิ่งในนามศิษย์ยิ่งไม่บังอาจครับ

ผศ.ดร. La Ph  บอกว่า “กระบวนการบริหารจัดการใน ม.สารขัณฑ์ในช่วงนางแต้มเรืองอำนาจก็ไม่ต่างกับระบบการเมืองน้ำเน่า ซึ่งกระบวนการและวิธีการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใน ม.สารขัณฑ์มาก่อน จึงสมควรต้องหารางวัลพิเศษ “เพชร…….” ให้กับนางคงจะดีไม่น้อย”

ส่วน คม หักศอก “ขอย้ำอีกครั้งว่า “Born to Be  แปลว่า “อีเกิดมาชั่ว”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *