จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (อ้วนมากไม่ดี)

วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (อ้วนมากไม่ดี)

17

เรื่องความอาฆาตพยาบาทของนางแต้ม ตัวละครของผม อธิการบดี ม.สารขัณฑ์ ที่เกินจริง จนยากที่จะเข้าใจ ซึ่ง ผศ.ดร La Ph บอกว่า “การกระทำของนางแต้มในการฟ้องร้องน้องๆทั้ง 7 คน ในเรื่องเดียวกันรวม 4 คดีนั้น นอกจากขาดความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งผิดวิสัยของผู้บริหารที่ดีแล้ว (แต่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่???ล้นตู้) ยังแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของนางว่าเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความโกรธ > เกลียด > อาฆาตพยาบาทในใจอย่างฝังรากลึก

ความอาฆาตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีแต่ทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทเอง ขอยกหลักเหตุผลและนำตัวอย่างความอาฆาตของนางมาคันทิยา มาเล่าเป็นข้อคิดเตือนใจ ดังนี้

#ความอาฆาตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์ถึงขั้นเอาชีวิต เกิดมาจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะ บุคคลผู้มีโทสะมาก จึงทำให้กระทำอกุศลกรรมมากด้วย กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต และเป็นคนมีความโกรธเป็นมูลเหตุนำไปสู่ความอาฆาต..

นางมาคันทิยาเป็นธิดาของมาคันทิยพราหมณ์แห่งแคว้นกุรุ นางเป็นผู้มีสิริโฉมงดงาม ต่อมาได้เป็นพระมเหสีคนที่สองของพระเจ้าอุเทน ซึ่งรองลงมาจากพระมเหสีเอก คือ พระนางสามาวดี ก่อนที่นางจะได้มาเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน พราหมณ์ผู้เป็นพ่อเคยได้มอบธิดาของตนให้แก่พระพุทธองค์เนื่องจากได้เห็นพระสิริโฉมของพระพุทธองค์แล้วเกิดความพึงพอใจ แต่ถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุนี้นางจึงได้ผูกอาฆาตพระพุทธองค์ไว้ แต่เนื่องจากทำอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้จึงหันไปทำร้ายพระนางสามาวดีพร้อมบริวารแทน ด้วยอำนาจของโทสะจึงทำให้จิตใจของนางเปลี่ยนไป

#มูลเหตุแห่งความอาฆาตของนางมี ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในเกิดจากจริต เนื่องจากนางมีราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต และวิตกจริต เป็นพื้นอุปนิสัยสนับสนุนให้เกิดความอาฆาต อีกทั้งนางเป็นคนหยิ่งยโส และมักผูกความโกรธไว้ จึงเป็นเหตุให้ทำร้ายผู้ที่ขัดใจตน

#ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากการอุปการะเลี้ยงดู พุทธดำรัสครั้งนั้นเป็นเหตุให้นางมาคันทิยาผูกความอาฆาตในพระพุทธองค์ #และสภาพแวดล้อมเอื้อให้เกิดความอาฆาต ผลกระทบของความอาฆาตของนางมาคันทิยา เนื่องจากนางมาคันทิยา เป็นคนมีอารมณ์โกรธ มีจิตใจโหดเหี้ยม จึงสนับสนุน  ทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาท ส่งผลกระทบต่อตนเอง ทำให้กายใจเร่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุข ปิดกั้นบุญกุศลต่างๆ เสื่อมจากลาภ ญาติ บริวาร ได้รับแต่คำสาปแช่ง มีทุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า และกระทบผู้อื่นทำให้พระนางสามาวดี บริวาร และญาติๆ ต้องสิ้นชีพในกองเพลิง กระทบต่อสังคม ทำให้ได้รับการแตกตื่นตกใจกลัวภัยจะมาถึงตัว และกระทบพระพุทธศาสนา ทำให้พระอานนท์ท้อใจต้องทูลพระพุทธองค์ให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองอื่น จึงทำให้ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญในการอุปัฏฐากพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่พระนางสามาวดีและบริวารไป”

เนื่องจากปรากฏภาพหมูอ้วนจำนวนมากเต็มเวทีไปหมด ในวันมาฆะบูชา ทำให้ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล ออกมาบอกด้วยความห่วงใยว่า  “วันนี้วันมาฆบูชา ต้องทำบุญ ถ้าไปวัดไม่ได้ กลัวโอมิครอน ก็ทำจิตให้สงบอยู่ที่บ้าน และไตร่ตรองว่า ควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไร ให้พ้นทุกข์ ควรให้อภัย ควรแบ่งปัน ควรเป็นผู้ให้ ควรมีจิตเมตตา ควรละโลภ โกรธ หลง ลงบ้าง คงจะเป็นการปล่อยวาง และสร้างบุญบารมีให้ตัวเองบ้าง #ที่ดีที่สุด กินน้อยๆลงหน่อย อ้วนมากไม่ดี โรคถามหา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *