จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรตหกห้า (ติดคุกแน่นอน)   

วันเสาร์ที่  15   มกราคม 2565

จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรตหกห้า (ติดคุกแน่นอน)                                          

15

กรณีหญิงผู้กล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนการสอน จบปริญญาโทรัฐศาสตร์ ถูกนางแต้ม ตัวละครของผม หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ แจ้งความดำเนินคดีและฟ้องศาล รวม 2 คดี คือ 1.คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เนื่องจากอาจารย์ พนักงานและหญิงผู้กล้าจำนวน 9 คน ติดป้ายแสดงความเห็นว่าไม่ต้องการอธิการบดีที่ไม่มีธรรมาภิบาล นางแต้มจึงแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.สารขัณฑ์ ฟ้องศาลที่สารขัณฑ์และศาลที่สารคามบุรี และ 2 คดีหมิ่นประมาท เนื่องจากอาจารย์ พนักงานฯ และหญิงผู้กล้า รวม 7 คน ทำหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์เพื่อตรวจสอบสถานภาพของนางแต้ม เป็นเหตุให้นางแต้มฟ้องศาลที่สารขัณฑ์ และศาลที่สารคามบุรี รวมคดีที่นางแต้มฟ้องอาจารย์และพนักงานทั้งหมด 2 คดี ฟ้องศาล 4 ศาล และแจ้งความดำเนินคดี 1 โรงพัก  นอกจากนั้นนางแต้มยังกลั่นแกล้งโยกย้ายหน่วยงานให้หญิงผู้กล้ามีสถานะต่ำลง  จากเจ้าหน้าที่ มาเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรง (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)และประเมินการทำงานต่ำ เพื่อให้ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี เพียงเล็กน้อย และบางปีไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลย

เป็นเหตุให้หญิงผู้กล้าฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ นางแต้ม ด้วยข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม  ม.157 ซึ่งคดีมีมูล ศาลจึงประทับรับฟ้อง

ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง ศาลได้เปิดโอกาสให้โจทก์และจำเลยไกล่เกลี่ย เพื่อจะได้จบเรื่อง ได้มีการตกลงต่อหน้าศาลว่า นางแต้มจะถอนฟ้องหญิงผู้กล้าทุกคดีและทุกศาล และถ้าหญิงผู้กล้ามีความประสงค์จะขอกลับมาทำงานที่เดิม อธิการจะจัดการให้  และถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการตามข้อตกลงนี้แล้ว หญิงผู้กล้าก็จะถอนฟ้อง ศาลก็จะปิดคดี

แต่ปรากฏว่า นางแต้มต้องการแสดงพลังอำนาจ นางจึงออกคำสั่งให้หญิงผู้กล้า กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม แต่หญิงผู้กล้าเห็นว่า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ที่ศาล  อีกประการหนึ่ง นางแต้มก็ยังไม่ยอมถอนฟ้องคดีของเธอเลย  จึงให้ทนายแจ้งไปยังอธิการบดีว่ายังไม่ต้องการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม  และส่งคำสั่งให้ศาลคดีอาญาเพื่อเป็นหลักฐานคดี

เป็นเหตุให้นางแต้มโกรธจัด เพราะนางไม่ต้องการให้ใครขัดใจนาง จึงตั้งกรรมการสอนสวนวินัยร้ายแรงเนื่องจากขาดราชการ ที่น่าสังเกตคือ มีการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนถึง 3 ครั้ง สุดท้ายได้แจ้งให้หญิงผู้กล้าไปรับทราบข้อกล่าวหา และแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ซึ่งมีไอ้ ส่งเดช กระตือรือร้นจัดการดำเนินการอย่างแข็งขันในฐานะขี้ข้ารับใช้นางแต้ม

เชื่อเถอะครับ เรื่องนี้ไม่ทันจบหรอก เพราะนางแต้มจะติดคุกเสียก่อน ดีไม่ดีอาจพ่วงเจ้าส่งเดช เข้าไปด้วย (ลูกเมียช่วยเตือนหน่อย)

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *