จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรตหกห้า (ต้องรักษาสุขภาพ)

วันจันทร์ที่  10   มกราคม 2565

จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรตหกห้า (ต้องรักษาสุขภาพ)

10

มีนา จัน บอกคม หักศอกว่า สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น ม. สารขัณฑ์ ม. กำแพงมณี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่ อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล บริหารมหาวิทยาลัยแบบเผด็จการ ละเมิดกฏหมาย  ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ตรวจสอบไม่ได้ และมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต  เมื่อมีการตรวจสอบ ผู้บริหารก็ดำเนินการฟ้องร้อง เรื่องอยู่ในศาลเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ อว. ต้องออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2546 นั้น โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งจะได้หรือไม่ได้นั้น คงต้องใช้เวลา

เรื่องนี้ ผศ.ดร. La Ph  แสดงความเห็นว่า “ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาประกาศใช้ล้วนมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องคอยหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อตีความเข้าข้างตนเอง กฎหมายฉบับนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บังคับหรือแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ น่าเสียดายเวลาและทรัพยากรที่เสียไปกับการออกกฎหมายฉบับนั้นๆ “จากการวิเคราะห์ของผู้สันทัดกรณีเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้” กลับกลายเป็นว่าออกกฎหมายเข้าข้างคนกระทำผิดเสียอีก ช่างน่าเศร้าใจจริงๆ… คงจะต้องรอให้ “กรรมได้ทำหน้าที่” ถึงรอนานหน่อยก็ต้องรอด้วยความหวัง และทำหน้าที่ของเราต่อไปอย่างสุขกายสบายใจด้วยค่ะ

ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า พระท่านสอนให้ละกิเลส  อายุใกล้นับวันจากไป  ต้องละ โลภ โกรธ หลง ถ้าตัดไม่ขาด ก็จะเหนื่อยจนถึงวันสุดท้าย

คม หักศอก สรุปว่า “ที่ต้องออกระเบียบโน่นระเบียบนี่มามากมายก่ายกองนั้น ก็เพราะ “คนเลว” ในมหาวิทยาลัยมีคนเลวมากเหลือเกิน แถมหน้าด้านด้วย อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยต่างพากันเอื่อมระอาไปตามๆกัน

ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่า อว.จะแก้ปัญหานี้ได้ไหม?  สถานการณ์จะดีขึ้น หรือจะเลวลงอย่างไร

ครับ  ถ้าอยากรู้ ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดี “ติด “ร” ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *