จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรต 65 (เชื่อ)

วันเสาร์ที่  8   มกราคม 2565

จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเปรต 65 (เชื่อ)

8

“เชื่อ” แปลว่า เห็นตามด้วย, วางใจ, ไว้ใจ, มั่นใจ.

“ไม่เชื่อ” แปลว่า ไม่เห็นตามด้วย, ไม่วางใจ,ไม่ไว้ใจ ,ไม่มั่นใจ

นักวิชาการบอกว่า “ความเชื่อ คือ การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราไว้ใจ เป็นสิ่งที่เราเชื่อ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิชาการใดๆ คนที่เชื่อในฤกษ์ยามจะให้หมอดูกำหนดฤกษ์ยามที่เชื่อว่าจะเป็นผลดีแก่ตน ส่วนคนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะยึดมั่นว่า ให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง สรุปว่า มนุษย์นั้นเชื่อไม่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณา

นางแต้ม ตัวละครของผมนั้นนางขาดการรู้คิด นางเชื่อว่า “ตำแหน่งอธิการบดีนั้นคือสิ่งสูงสุด ดังนั้น การได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นอธิการบดี “ถือว่าสุดยอด”  เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ในการละเมิดกฏหมาย และมั่นใจว่า การทำร้ายผู้คนให้ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนั้น เป็นหนทางสู่ความสำเร็จของนาง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ขาดปัญญารู้คิด

แต่ คม หักศอก ไม่เชื่อว่า “นางแต้มและนายสุชี๋ นายกสภาฯที่ออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี จะรอดคุกได้

ไม่เชื่อว่า การใช้อำนาจบาดใหญ่ทำร้ายผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเมามันและสะใจนั้น จะรอดคุกได้

ไม่เชื่อว่า การฟ้องคดีอาญานักศึกษาที่ไม่ได้กระทำความผิดนั้น นางจะรอดคุกได้

และไม่เชื่อว่า การได้รับการโปรดเกล้า จะสามารถฟอกตัวเองให้พ้นมลทินจากการละเมิดกฏหมาย  จะรอดคุกได้  จึงสรุปได้ว่า ในที่สุดนางก็จะติดคุกแน่นอน 1,000 %

ส่วนนางปอสิต ซึ่งหน้าด้านตามนางแต้ม ก็ยังคงแอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงมณีต่อไป  เพราะนางเชื่อว่า “ตำแหน่งอธิการบดีนั้นคือสิ่งสูงสุดของชีวิต” จนกล้าละเมิดกฏหมาย ซึ่งคม หักศอก ไม่เชื่อว่า “นางจะรอดคุกได้”

และ ผศ.ดร.La Ph “หวังว่าประกาศฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 จะทำให้คนที่กระทำผิดกฎหมายเกรงกลัวและได้รับการลงโทษเสียที”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *