จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (อันตรายนะครับ อาจารย์)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (อันตรายนะครับ อาจารย์)

1

มีเรื่องน่ายินดี ที่เมื่อสองสามวันมานี้ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์คนใหม่แทนผู้ที่ลาออกไป สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีตราศักดิเดชน์ พระราชทาน ท่านมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ศ.ดร.มีความเชี่ยวชาญในการเขียนหนังสือตำรา งานวิจัย และการทำผลงานวิชาการ มีเอกสารตำราเผยแพร่มากมาย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปูทางให้คณาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ พัฒนาศักยภาพ จนสามารถมีผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับ ผศ,รศ,และศ. ถือเป็นมิติใหม่ของ ม.สารขัณฑ์

ฉะนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ต่อไป ม. สารขัณฑ์ของท่านจะมีอธิการบดีที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ศ. ดร อย่างแน่นอน  ท่านคงจะพอนึกออกนะครับว่า จะเป็นใคร เพราะผู้ที่จะขอตำแหน่ง ศ. ได้นั้น จะต้องมีผู้ที่มีตำแหน่ง ศ. รับรอง…

ขอกลับมาที่กรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นสุภาพสตรี มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี เป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหา อีกทั้งมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงไม่ได้ศึกษาถึงสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องไปทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าทำนองละเลยมงคล ข้อ 4 “การอยู่ในถิ่นอันสมควร บาลี : ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ) ความหมาย : พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี แวดล้อมไปด้วยบัณฑิตทั้งทางโลก และทางธรรม” ระวังนะครับ เป็นถึง ศ.ดร. จะถูกนางแต้มพาเข้าคุกเข้าตะรางนะจะบอกให้

ขอนำเสนอข้อมูลกรรมการสสภาฯ ที่อาจารย์จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วย เพื่อพิจารณา เพราะผมคิดว่า อาจารย์อาจจะตกอยู่ในหมู่ เสือ สิงห์ กระทิง แรด เขี้ยวรากดิน ซึ่งมีอันตรายมาก ครับผม

1.สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ปล่อยให้นางแต้มแอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีถึง 4 ปี ทั้งๆที่กฏหมายกำหนดว่าการรักษาการได้เพียง 180 วันเท่านั้น นอกจากนั้น สภาฯยังออกคำสั่งแต่งตั้งนางแต้มให้รักษาการอธิการบดี โดยไม่มีวาระการประชุมด้วย

2. เมื่อาจารย์และพนักงานจำนวน 7 คน ทำหนังสือถึงสภาฯเพื่อตรวจสอบสถานภาพของนางแต้ม มีกรรมการสภาฯ 4 ท่าน นำหนังสือไปให้นางแต้ม เป็นเหตุให้นางแต้มฟ้องอาจารย์ที่ 7 ท่านที่ศาลสารคามบุรี (ศาลยกฟ้อง) และศาลสารขัณฑ์ (ศาลกำลังไต่สวนมูลฟ้อง)

3. เมื่ออาจารย์และพนักงานและคนงาน จำนวน 9 คนเขียนป้ายเรียกร้องว่าต้องการอธิการที่มีธรรมาภิบาล นางก็ฟ้องอาจารย์พนักงาน และคนงาน ในข้อหาหมิ่นประมาท ที่ สภ.สารขัณฑ์ และฟ้องศาลสารคามบุรี และศาลสารขัณฑ์

4. เมื่อนักศึกษาเขียนป้ายสอบถามเรื่องค่าเทอม นางก็ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท เรื่องอยู่ที่ศาลสารขัณฑ์

5. นางแต้มกลั่นแกล้งพนักงานโดยการลดขั้นเงินเดือน ไม่ให้เงินเดือนขึ้น และตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดพนักงาน จนพนักงานและอาจารย์กลัวจนหัวหด

ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ เพื่อเรียนถามท่านว่า  ท่านยังจะทำงานกับคนแบบนี้อีกหรือครับผม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *