จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (สัญญาณอันตราย 1)

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (สัญญาณอันตราย 1)

5

มีนา จัน บอก คม  หักศอกว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณีครั้งที่แล้ว มีประเด็นที่คนอื่นอาจไม่สนใจ แต่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก คือ “กรณีบรรจุและแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่เกษียณอายุราชการ และสภาอนุมัติการแต่งตั้งคนนอกมารักษาการรองอธิการบดีได้ตามกฏหมาย (เงินเดือนตำแหน่งรองอธิการ) และสภาให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลไปตรวจสอบสถานะและกระบวนการ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์พิเศษเพื่อกำหนดภาระงานและเงินเดือน”

“ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ก็เพียงแต่จ้างผู้สูงวัยมาทำงาน ดีกว่าให้อยู่บ้านเฉยๆ เพียงแค่เสียเงินเป็นค่าตอบแทนนิดหน่อยเท่านั้น” คม หักศอก แย้ง

“แต่ฉันว่ากรณีนี้เป็นนะ  และฉันจะแจงให้ฟัง”

“ฉันไม่อยากฟังหรอก แกอยู่ไกลที่เกิดเหตุ ดูเหมือนว่าจะไม่เคยไปที่ ม.กำแพง ด้วยซ้ำ เห็นไปแต่อุทยานฯ ข้อมูลก็มีเพียง 2-3 บันทัด ฉันขี้เกียจฟังแกมโน”

“คม หักศอก แกจะทำให้เพื่อนเสียใจกับเรื่องที่เพื่อนอุตส่าห์เตรียมมาพูดให้ฟังได้เชียงรึ?”

“เอ้า ฟังก็ได้  ว่ามา”

“เพื่อให้เข้าใจง่าย ฉันจะว่าเป็นข้อๆนะ เอาข้อเสียก่อนนะข้อดีไว้ทีหลัง

1.ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้ พรบ.มหาวิทยาลัยและ พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การให้คนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้ามาบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอธิการบดี หรือรองอธิการบดี  เวลาบุคคลเหล่านี้กระทำความผิด ก็ไม่สามารถลงโทษทางวินัยได้ นอกจากฟ้องศาลฯ ตัวอย่างเช่น ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นางแต้มเกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้รับการสรรหาให้เป็นอธิการบดี ตลอดเวลาที่รักษาการได้กลั่นแกล้งพนักงานที่มีความคิดเห็นต่าง และหาเรื่องดำเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยได้ แต่เมื่ออธิการทำผิดบ้าง ก็ไม่สามารถดำเนินการสอบสวนวินัยได้ เพราะนางไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนฯ

อีกประการหนึ่ง การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นนรองอธิการบดี เป็นการสร้างเครือข่ายในสภา เพราะรองฯเหล่านี้จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาจากตัวแทนฝ่ายบริหารด้วย ซึ่งหมายถึงเสียงสนับสนุน อธิการบดีในทุกกรณีด้วย แกเห็นอันตรายจากเรื่องนี้หรือยัง คม หักศอก”

“แล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนล่ะ” คม หักศอกถาม

“ประเด็นสำคัญก็ต้องรอพรุ่งนี้ซิ เพื่อน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *