จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (547)

วันพุธที่ 16 มิถุนายน  2564 

จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเถื่อน (547)

16

มีนา จัน ท่านเชื่อหรือไม่ว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งเป็นนักกฏหมายดีเด่น ปี 52  ได้กระทำการเหิมเกริม เย้ยฟ้าท้ากฏหมายบ้านเมือง

โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงสถานภาพของรักษาการอธิการบดีต่อศาลฯ ซึ่งปรากฏต่อมาภายหลังว่า คำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีดังกล่าว ไม่มีวาระการประชุมสภาฯแต่อย่างใด จึงเป็นการออกคำสั่งโดยพลการ ถือได้ว่าเป็นเอกสารเท็จ

การใช้เอกสารเท็จดังกล่าวแสดงต่อศาลฯ เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตกเป็นจำเลย ซึ่งนอกจากจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษเพื่อให้ศาลฯหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง  ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ และท้าทายกระบวนการยุติธรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 264  “ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

จากที่นำเสนอมา จะเห็นได้ว่า บุคคลดังกล่าว กล้าละเมิดหรือฝ่าฝืนกฏหมายโดยไม่เกรงกลัวต่อความผิด จึงทำนายได้เลยว่า ติดคุกแน่นอน อย่างน้อยก็คนละ ปีครึ่ง หมายความว่ายอมรับสารภาพ อยู่ในคุก 547 วันก็ไม่น้อยนะครับ ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย งานนี้เจ็บ.คม หักศอก สรุป.

หมายเหตุ :  547 ไม่ได้ใบหวยนะครับ เดี๋ยวจะเสียทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *