จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (โจร 500)

วันอังคารที่ 25  พฤษภาคม  2564 

จิปาถะ  เรื่องสั้น อีเถื่อน (โจร 500) 

25

กรณีนางแต้ม ตัวละครของผม ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหญิงผู้กล้าคู่กรณีเมื่อเร็วๆนี้นั้น  เป็นผลให้นางแต้มพลาดอีกครั้ง ตกอยู่ในสภาพเหมือนแมวตกลงไปถูกเหล็กแหลมกันขโมยที่รั้วบ้าน เสียบกลางตัวเลือดโชก ติดคาเหล็กร้องครวญคางอยู่เช่นนั้นอย่างน่าอเนจอนาถใจ เพราะผู้สันทัดกรณีได้นำข้อกฏหมายมาแจงให้เห็นความสถุลของนางได้อย่างแจ่มชัดว่า

“พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

มาตรา 12 คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(1) เป็นคู่กรณีเอง

(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีนี้ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เขียนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก

1นางแต้ม ผู้ที่ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน  2560  เป็นต้นมา

2 นางแต้มผู้ที่ลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นบุคคลต้องห้าม ตามมาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ 2539

3 กรรมการ สอบข้อเท็จจริง บางคนก็เป็นบุคคลต้องห้าม ตามมาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ 2539

ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ขอให้ผู้ที่ได้ผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบข้องเท็จจริง มีหนังสือคัดค้านไปที่

-นายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (คาดหวังอะไรไม่ได้เลย เพราะเป็นโจรห้าร้อยพวกเดียวกันแต่ทำให้มันครบกระบวนการ)

-ปลัดกระทราง อว.(หวังได้ลมๆแล้งๆเพราะมักจะอ้างว่าเป็นอำนาจสภามหาวิทยาลัย)

-ร้องไปที่ ป.ป.ช. (เผื่อจะได้ผลบ้าง)

***-ร้องไปที่ศาลอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 เพื่อ ร้องขอให้ศาล ถอนการประกันตัวของจำเลย (คู่กรณี) เป็นความหวังของผู้ที่รอความยุติธรรม

***-ร่วมมือกับนักศึกษาขับไล่นางแต้มและโจรห้าร้อยให้พ้นจากมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์โดยด่วน”

“อย่ารอช้า ครับผม”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *