จิปาถะ เรื่องสั้น  (ด่าในใจ)

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น  (ด่าในใจ)

3

“อยากจะด่าใคร ก็ดูกฏหมายเสียก่อนนะ” มีนา จัน เตือน คม หักศอก  “เพราะตามกฏหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

 “ฉันไม่ได้ด่าใครนะ” คม หักศอก ปฏิเสธ “ฉันด่าตัวละครของฉัน ซึ่งมีพฤติกรรมที่มาจากตัวตนของฉันนั่นแหละ ฉะนั้น จึงเท่ากับฉันด่าตัวเอง…  

อธิบายได้ว่า ฉันก็เป็นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่ไม่สมบูรณ์แบบ คือ มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี หรือเลว ความขัดแย้งกันนี้มีอยู่ในตัวฉัน และฉันนำเสนอในรูปแบบของเรื่องสั้น  ความไม่ดีในตัวฉันถูกสมมุติให้เป็นตัวละครชื่อ นางแต้ม มีตำแหน่งเป็นอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ พฤติกรรมต่างๆที่นางทำ มาจากความเลวระยำของฉันนั่งเอง  ซึ่งขัดแย้งกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความดีงานของฉัน และถูกสมมุติให้เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งคือ  คม หักศอก เป็นข้าราชการบำนาญ  คม หักศอก พยายามใช้ความรู้ความสามารถ อบรมสั่งสอนให้นางแต้มประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็นอธิการบดี ในอุดมคติของเขา  แต่ปรากฏว่าความพยายามนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เขาจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้วิธี ดุ ด่า ว่า กล่าว และแช่งชักหักกระดูกไปตามแต่ที่จะคิดได้ แต่ทั้งหมด ก็ด้วยเจตนาที่ดีของเขานั่นเอง คือต้องการในนางเป็นคนดี

อย่างไรก็ตาม คำด่านั้น ไม่ว่าจะหยาบคายหรือไม่ก็ตาม ถ้าด่าเขาซึ่งหน้า หรือด่าเขาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขาแสดงตัวตนว่าเป็นเขาได้  คนด่าก็โดนอาญามาตรา ม.393 ถ้าเขาฟ้อง ฉะนั้น ถ้าอยากจะด่าใครก็ตาม จะระบุชื่อเสียงเรียงนามให้ชัดเจนอย่างไรก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เขาได้ยิน วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ “ด่าในใจ”

เรื่องการด่า ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “การถูกด่า การถูกบริภาษ ต้องพิจารณา ผู้ถูกด่าหรือผู้ถูกบริภาษว่า มีปฏิกริยาอย่างไร ถ้าเขายังเพิกเฉย และทำเป็นทองไม่รู้ร้อน การด่าและบริภาษนั้น ก็จะไร้ความหมาย แต่ถ้าเขาเก็บเอาไปเจ็บใจ และเอาไว้กลับมาแก้แค้น คนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ เขาถูกด่าก็คงจะเข้าข่ายกรณีนี้ แต่การกระทำใดๆ ที่สร้างสถานการณ์ แต่ไม่สอดคล้องกับความจริง หรือข้อความอันเป็นเท็จ ก็พึงสังวรณ์ การสะท้อนกลับที่คาดไม่ถึง #ข้อควรระวัง ก็คงใกล้จะเกิด ปรากฏการณ์นั้นแล้ว”

ส่วน ผศ.ดร.La Ph บอกว่า “เชื่อว่าผู้ที่ถูกบริภาษก็จะเกลียดและโกรธทั้งผู้เขียนและผู้แสดงความคิดเห็นทุกคน และคงจะด่ากลับไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (ตามนิสัยดั้งเดิม) อย่างน้อยคนใกล้ชิดคงจะเป็นที่ระบายอารมณ์ และรับหน้าแทนท่านคม หักศอกไปแล้วหลายดอก

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *