จิปาถะ เรื่องสั้น (จ้างมันเต๊อะ)

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น (จ้างมันเต๊อะ)

15

มีนา จัน มามาดใหม่ สร้างความระทึกขวัญด้วยความว่า “แกต้องรออย่างน้อยอีก 10 ปี นางแต้มถึงจะโดนคุก”

คม หักศอก บอกว่า “แกอย่ามาทำตลกเล่น  ทุกคนกำลังเครียดอยู่ว่า เมื่อไรนางจึงจะไปให้พ้นหรือติดคุกติดตะรางไปในเร็ววัน  นี่แกกลับมาบอกว่า  ต้องรออีก 10  ปี ไอ้บ้าใหญ่ ! กลับไปได้แล้ว ฉันไม่อยากฟัง คนอื่นก็ไม่อยากฟังด้วย ไปได้แล้ว”

“ฉันมาเพื่อจะพูด ฉันยังไม่ได้พูดเลย  ฉะนั้น ฉันก็จะยังไม่ไป ฉันจะพูด แกไม่ฟังก็แล้วไป”

มีนา จัน นั่งลง และบรรยายว่า “ถ้าเราดูตาม พรบ.มหาวิทยาลัย ปี 2547  เราจะพบว่า นางแต้มจะอยู่ยงคงกระพันต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปี กล่าวคือ  ตามมาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี่และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้   นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ

(1)ตาย (2) ลาออก (3) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย (4) ถูกลงโทษทางวินัย (5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก (6) เป็นบุคคลล้มละลาย (7) เป็นคนไรความสามารถ  จาก พรบ.ดังกล่าว  จะเห็นว่า

1)นางยังไม่ตายง่ายๆแน่  ดูยังแข็งแรงดีมีพลังเหลือเฟือ ยังเห็นกระดี้กระด้ากับสาวๆ นอกจากจะติดโควิด 19 ไปเสียก่อน เท่านั้น

2) นางไม่มีทางลาออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอน ให้เอาช้างมาฉุดหรือเอาช้างมาลากก็ไม่ยอมลาออก

3) สภามหาวิทยาลัยไม่มีทางให้นางออก เพราะขืนให้ออก ดีไม่ดี นางอาจยุบสภาแม่งมันซะเลย ตกงานกันเป็นแถว  4) นางจะไม่ถูกลงโทษทางวินัย เพราะนางไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และนางไม่มีทางล้มละลายเพราะได้สะสมเงินไว้เป็นจำนวนมาก มีคนแอบบอกว่าขุดหลุมฝังไว้ และไม่มีทางไร้สมรรถภาพ เพราะยังสามารถแอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีได้จนถึงปัจจุบัน  จะมีข้อเดียวที่อาจเป็นปัญหาเล็กน้อย  คือ “ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก” และตรงนี้แหละ ฉันถึงบอกว่า แกต้องรออีกอย่างน้อย 10 ปี นางถึงจะติดคุก เพราะนางจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ “ต้องถูกจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก” นั่นหมายความว่า กว่าจะถึงฎีกา อย่างน้อยก็ 10 ปี ฉะนั้น นางจึงฝันอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องอยู่เป็นอธิการบดีให้ได้  และ “รอโปรดเกล้า” อย่างใจจดใจจ่อ และเมื่อนางเป็นอธิการบดี ถึงนางจะถูกพิพากษาให้จำคุก นางก็จะหน้าด้านเป็นอธิการบดีของนางอยู่แบบเดียวกับที่หน้าด้านเป็นรักษาการอธิการบดีอยู่นี่แหละ โดยอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด ยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ และเป็นแบบนี้รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยด้วย”

 “เข้าใจหรือยัง? “ มีนา จัน ตะโกน บอก คม หักศอก ก่อนลุกขึ้นเดินกลับบ้าน มีเสียงตามหลังมา

“ฉันไม่ได้ฟัง  ใครอยากเป็นอะไรก็ “จ้างมันเต๊อะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *