จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (นักขุด)

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (นักขุด)

6

ท่านเชื่อไหมว่า นางแต้ม รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น นางไม่ใช่เป็นเพียงครูจิตวิทยาการศึกษาเท่านั้น แต่นางยังเป็นนักขุดคุ้ยร่องรอย หรือนักโบราณคดีกำมะลออีกด้วย ฉะนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร นานแค่ไหน นางก็จะหาทางขุดคุ้ยขึ้นมาจนได้ แต่อนิจจา นางคุ้ยไปคุ้ยมาเจอะขี้ของตัวเองที่กลบไว้จนได้ เหม็นโฉ่เลย เรื่องขุดร่องรอยเพื่อฝังตัวเองนี่ ฟังความเห็นของผู้สันทัดกรณีดีกว่า ครับผม”ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ ย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ” ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ หลายประการ บางร่องรอย ผู้คนอาจจะลืม หรือไม่ติดใจแล้ว แต่นางแต้ม ก็พยายาม ไปขุด ร่องรอยของตัวเอง มาประจาน ขึ้นมาอีก และ ทำให้ตัวเอง และ ลิ่วล้อ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ รวมทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย ร่องรอย ที่นางแต้ม พยายามที่จะขุด เพื่อฝังตัวเอง และลิ่วล้อ ในคุก ก็คือ1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ปี 2562 อันเป็นเท็จ2 คำสั่งมหาวิทยาลัย ปี 2563 เพิ่งออกมาแบบลอยๆไม่มีเหตุและผล3 คำสั่งประธาน คณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์อันเป็นเท็จทั้ง 3 ร่องรอย ปรากฏอยู่ ในศาลแล้วส่วนเรื่องใหม่ ที่นางแต้ม พยายาม ขุดคุ้ยขึ้นมา เพื่อฝังตัวเองและลิ่วล้อ ก็คือ การไปฟ้อง อาจารย์และ พนักงานมหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ในคดีหมิ่นประมาท ในหลายๆศาล ทำให้เรื่องต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ พยายามที่จะปกปิด และปกป้องนางแต้ม อย่างสุดกำลัง ก็จะถูกนำเข้าไป พิสูจน์ในศาล สถิตย์ยุติธรรม ในกรณีดังต่อไปนี้1 กรณี พระบรมฉายาลักษณ์2 กรณี ประกาศนียบัตร3 รักษาการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในหลายกรณี5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคน ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ กรณี นำจดหมาย ร้องทุกข์ ที่มีถึงกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ตามมาตรา8 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ไปบอกนางแต้ม จนเป็นเหตุให้นางแต้ม ฟ้องหมิ่นประมาท พนักงานมหาวิทยาลัย และ ทำให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คนนั้น ต้องติดคุก ไปด้วย นอกเหนือจากนานแต้ม ซึ่งจะต้องติดคุกแน่นอนอยู่แล้วข้อเสนอแนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ควร จะหาหนังสือ”โมเดล อย่าร่วมกับโจร” ที่เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไปแจก นายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ คนละเล่มเผื่อว่าจะพบทางสว่างบ้าง…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *