จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (น.ช./น.ญ.)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (น.ช./น.ญ.)

10

คนที่รู้และเข้าใจปัญหาของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ในขณะนี้ว่า อะไรถูก อะไรผิด นั้น คือ คนที่มีสำนึก แต่ถ้าเขาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เดินหน้าต่อไป แสดงว่าเขามีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัยและสังคม และจะไม่ปล่อยให้คาราคาซังอยู่อย่างนี้แต่อนิจจา จิตสำนึกเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นเลย โดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ปกติมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่มีจิตสำนึกอยู่บ้าง ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ นี่มันอะไรกัน บ้านนี้เมืองนี้ เอ้อ! บ่นไปก็เท่านั้น มาฟังความเห็นของผู้สันทัดกรณีดีกว่า ครับผม“กรรมการสภามหาลัยสารขัณฑ์บางคนหาได้มีจิตสำนึกว่าตนเองมีหน้าที่อะไรบ้างจึงไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เพราะการกระทำบางอย่างที่แสดงตัวว่าเป็นคนที่จงรักภักดีต่อนางแต้มโดยการนำเอกสารที่ควรเป็นความลับออกไปเปิดเผยให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบ เป็นการขัดกับมติ ครม.ซึ่งให้ปิดเป็นความลับและต้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ปลอดภัย แต่คนเหล่านี้กลับทำตรงกันข้าม แต่พอเข้าใจได้สำหรับบางคนที่ไม่เคยรู้เรื่องกฏหมายเลยก็พอให้อภัยได้ (แต่ก็ต้องติดคุก) แต่ก็มีบางคนที่เป็นนักกฏหมายนับว่าเป็นกรรมการที่ใจดำอำมหิตมาก ที่เพื่อนจะเดินเข้าคุกก็ไม่มีการเตือนกันเลย หรือว่านักกฏหมายก็ไม่รู้ เหมือนกัน ส่วนนายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (ต้องติดคุกอยู่แล้ว)ก็ไม่เตือนกรรมการบางคนเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฏหมาย ก็ไม่ทำหรือหรือไม่รู้หรือต้องการจะให้กรรมการคนอื่นได้ติดคุกร่วมกันนานๆ ช่างเป็นคนใจดำอำมหิตกันทั้งนั้นสงสารสามีภรรยาและครอบครัวของกรรมการสภาเหล่านั้นจริงๆที่มีสามี ภรรยา หรือพ่อแม่ “โง่ “ไม่น่าจะมี ดร.ผศ. รศ.และศ. นำหน้าชื่อเลย เพราะในสุดท้ายก็ต้องมาใช้ น.ช.หรือ น.ญ.นำหน้าชื่อ”จากความเห็นของผู้สันทัดกรณี มีเพื่อน fc ขอคำเต็มของ น.ช./น.ญ. ชัดๆ เพราะเขาคงรู้จัก ด.ช.กับ ด.ญ. ผ่านการเป็นเด็กมาก่อนแล้ว ส่วน น.ช./น.ญ. กำลังจะได้ใช้ อาจไม่เข้าใจ ผมขอเรียนว่า ทั้งสองคำนั้นเป็นคำย่อนำหน้าชื่อ ครับผมคำนำหน้าชื่อ หมายถึง คำที่ใช้นำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงสถานภาพ เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ และอื่นๆ เช่น ผศ. คำเต็มคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ. คำเต็มคือ รองศาสตราจารย์ เป็นต้น ส่วน น.ช. คำเต็ม คือ “นักโทษเด็ดขาดชาย” น.ญ. คำเต็ม คือ “นักโทษเด็ดขาดหญิง” เพื่อแสดงสถานภาพว่า บุคคลที่มีคำนำหน้าชื่อดังกล่าวไม่ว่าชายหรือหญิง เป็นผู้ที่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ปัจจุบันจะใช้คำกลางเรียกคนที่ถูกคุมขังทุกคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเด็ดขาดแล้วว่า “ผู้ต้องขัง” ตัวอย่าง เช่น น.ช. สุชี๋ คำเต็มว่า “นักโทษเด็ดขาดชายสุชี๋ หรือ น.ญ.แต้ม คำเต็มว่า นักโทษเด็ดขาดหญิงแต้ม ครับผม แต่อย่างไรก็ตาม คำนำหน้าชื่อทั้งสองคำนี้ ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะครับ ต้องทำความชั่วช้าเท่านั้น ถึงจะได้….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *