“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” (ไลน์หลุด!!))

“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” (ไลน์หลุด!!))

12

พาดหัวข่าว :ไลน์หลุด!! มรภ.บุรีรัมย์จัดฉากให้น.ศ.มอบดอกไม้ ‘มาลิณี’ แลกคะแนนจิตพิสัย ติงสภาฯ ตั้งรก.อธิการฯท้าทายอำนาจศาลรายละเอียดของข่าว : เมื่อวันที่ 10 กันยายน รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)บุรีรัมย์ แจ้งว่า วันนี้ที่ประชุมสภามรภ.บุรีรัมย์โดยมีนายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภาฯ เข้าร่วม ได้พิจารณาวาระพิเศษในการแต่งตั้งนางมาลิณี จุโฑปะมา อดีตอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เป็นรักษาการอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษามรภ.บุรีรัมย์มามอบดอกไม้ให้กำลังใจนางมาลิณี ท่ามกลางการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์ซึ่งเป็นข้อความของเมื่อวานที่มีการเชิญชวนให้นักศึกษามามอบดอกไม้ โดยจะได้คะแนนจิตพิสัย ข้อความระบุว่า “พรุ่งนี้มีใครว่างมีจิตอาสา มาให้กำลังใจท่านอธิการบ้างคะ มามอบดอกไม้ให้ท่านอธิการบดีค่ะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 8.00-9.00 น. มีคะแนนจิตพิสัยเพิ่มน่ะค่ะ หากสนใจส่งชื่อในไลน์แจ้งนะคะ อาจารย์จะเช็กยอดค่ะ ใส่ชุดนักศึกษา ขอบคุณค่ะ”รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ขณะเดียวกันมีข้อความตักเตือนว่า “รบกวนยามดึกครับ ใครพอจะมีเครือข่ายนักศึกษาในคณะ โดยเฉพาะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาประจำคณะ ผมเพิ่งทราบจากนักศึกษาว่าให้จัดนักศึกษาคณะละ 150 คน ไปยืนและมอบดอกไม้ (มีอาจารย์จัดให้)พร้อมตะโกนว่าอธิการบดี สู้ ๆ นักศึกษาแจ้งว่าเป็นมติของคณะทั้ง 6 คณะครับ เพื่อสนับสนุนการทำงานของอธิการบดี…ขอความเห็นใจสมาชิกช่วยป้องปราบ หรือเตือน อย่าให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ และด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่าให้ถูกมองว่าต่ำทราม ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือครับ”รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าก่อนนี้ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาคดีพิพาทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภา มรภ.บุรีรัมย์วาระพิจารณาเลือกอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ และเพิกถอนประกาศของสภา มรภ.บุรีรัมย์ เรื่องผลการเลือกอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ให้แต่งตั้งนางมาลิณี จุโฑปะมา อดีตอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ซึ่งอายุเกิน 60 ปี เป็นอธิการบดีมรภ.บุรีรัมย์ เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ สถาบันอุดมศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้นั้น ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุ ดังนั้นเรื่องของอายุจึงต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติ เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้อมรับคำสั่งศาล และจะเรียกประชุมสภาฯ เพื่อดำเนินการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน เพราะพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไม่ได้กำหนดอายุของอธิการบดี และประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมา อธิการบดี มรภ.ในอดีตและในปัจจุบันหลายแห่งก็มีอายุเกิน 60 ปี พร้อมกันนั้นระบุว่าในระหว่างที่ดำเนินการตามคำสั่งศาล จะให้ นางมาลิณี จุโฑปะมา อดีตอธิการบดี ทำหน้าที่อธิการบดีไปก่อน แม้จะมี อายุเกิน 60 ปี ก็สามารถทำหน้าที่ได้ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏแหล่งข่าวจากมรภ.แห่งหนึ่งระบุว่า น่าจะเป็นการท้าทายอำนาจศาลหรือไม่ และคาดว่าสภาฯ น่าจะแต่งตั้งนางมาลิณี นั่งรักษาการอธิการบดียาวแน่ เพราะคำสั่ง คสช.ที่ 37/2560 ในข้อ 3 ระบุว่า “มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว” หรืออีกนัยหนึ่งสามารถแต่งตั้งผู้เกษียณฯ นั่งรักษาการอธิการบดีได้ไม่จำกัดระยะเวลา เรื่องและภาพ : Matichon Online วันที่ 10 กันยายน 60. 16.45 (สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *