ข้อสอบ

test

จิปาถะ
ข้อสอบ
วันนี้ขอนำ ขอสอบ ความรู้จาก โพสต์ จิปาถะ ให้ลองทำ เพื่อดูว่าจะได้คะแนนเท่าไร ก็ทำสนุกๆ เล่น ครับ
คำชี้แจง ข้อสอบมี 3 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน การวัดผลมีเกณฑ์ ดังนี้
3 คะแนน = ยอดเยี่ยม
2 ดี = ดี
1 พอใช้ = พอใช้
0 ไม่ผ่าน
คำสั่ง ให้เลือกกาเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
คำถาม 1.เนื้อหาของโครงสี่สุภาพข้างล่างนี้ หมายถึงใคร
นักบริหารที่ไร้ จรรยา
ใช้เหลี่ยมเล่ห์มายา หมื่นร้อย
ข่มขู่อวดศักดา เพื่อนหมู่
ขอแช่งสาปเนียงน้อย กระแด่วดิ้นกระดอนกระเด็น
คำตอบ
ก. ผู้บริหารของผม
ข. นางแต้ม
ค. คนปลายน้ำ
ง. ลูกครูใหญ่
จ. ถูกทุกข้อ
2. คำถาม “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มารดาบิดาก็ดี ญาติและมิตรสหายก็ดี ได้ชักชวนดิฉันว่า จงให้ทานแก่ผู้คนทั้งหลาย แต่ดิฉันมิได้ทำ ดิฉันจึงเป็นผู้เปลือยกาย ได้รับความยากลำบากจากความหิวและกระหายอยู่เช่นนี้” ข้อความนี้เป็นคำพูดของใคร
คำตอบ
ก. นางเปรต
ข. นางแต้ม
ค. คนปลายน้ำ
ง. ลูกครูใหญ่
จ. ถูกทุกข้อ
3. คำถาม “ เจ้าควรดูแลเอาใจใส่ลูกน้องของเจ้าเหมือนกับน้องสาวของเจ้าเอง อาทรพวกเขาให้เหมือนกับลูกหลานของเจ้า เมื่อพวกเขาเจ็บป่วยขึ้นมา ให้อาหารเขากินวันละสามมื้อและอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำในอาหารที่พวกเขา กินและอาหารที่เจ้ากิน และแม้ว่าเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะไม่ดื่มสาเก ก็จงดื่มเดือนละสองสามครั้งเพื่อเอาใจลูกน้อง เมื่อนั้นแล้ว ความรุ่งเรืองในบ้านเรือนก็จะตามมา อย่าทิ้งกว้างสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานของเจ้าให้สิ้นเปลือง แต่อย่าดุด่าลูกน้องของเจ้าแม้เขาจะใช้บางสิ่งบางอย่างสิ้นเปลืองไปบ้าง สำหรับเจ้านั้น ความสำนึกจำนวนนิดเดียวจะประหยัดสิ่งของนับล้านสิ่งไม่ให้สูญเสียไปโดยเปล่า ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากวิถีการกินของเจ้าเข้มงวดจริงๆ นอกจากอาหารประจำวันแล้ว เจ้าอาจจะให้อาหารพิเศษแก่คนรับใช้ของเจ้า แต่อย่ากินอาหารพิเศษนั้นเอง หากเจ้าทำอย่างนี้เป็นเวลาสามปี ครอบครัวของเจ้าก็จะรุ่งเรือง และบ้านของเจ้าก็จะมั่งคั่งยิ่งกว่าแต่ก่อน นี่แน่นอนเสียยิ่งกว่ากำปั้นทุบดิน”
ที่ยกคำสอนของนัมโบกุ มิซูโน มาก็เพื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารของผม ที่ปฏิบัติกับลูกน้องอย่างชนิดที่ว่าตรงกันข้าม เรียกว่าผิดฝาผิดตัวกันอย่างชัดเจน เอาแค่เรื่องการสอน ป. โท เรื่องเดียวก็เจ้งแล้ว เพราะผู้บริหารของผมจะไม่ยอมแบ่งวิชาสอนกับลูกน้องที่เป็นคนละพวก (แย่งเอามาด้วย) แต่จะแบ่งสอนกันในหมู่พวกเดียวกันเอง ในภาคเรียนนี้ สอนถึง 4 วิชา ไม่รวมกับที่ไปสอนร่วมกับคนอื่นอีกหลายวิชา ทำไมถึงเก่งปานนั้น
อย่างนี้เขาเรียกว่า “อีแร้งแย่งอาหารนกกา” ผมอยากจะกล่าวคำทำนองเดียวกับ นัมโบกุ มิซูโน ว่า หากเจ้าทำอย่างนี้เป็นเวลาสามปี ครอบครัวของเจ้าก็จะบรรลัย และบ้านของเจ้าก็จะอับจน นี่แน่นอนเสียยิ่งกว่ากำปั้นทุบดิน” ข้อความที่กล่าวนี้มาจาก จิปาถะ เรื่องอะไร
คำตอบ
ก. ร่วมร้องเพลงชัย
ข. ดุจเข้าไปในร้านปลาเค็ม
ค. หากเจ้าทำเช่นนี้สามปี ครอบครัวของเจ้าก็จะบรรลัย
ง. จากยักษ์รับใช้กลายเป็นเจ้าเมืองลงกา
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ในโอกาสต่อไป ผมจะนำข้อสอบข้ออื่นๆ มาให้ท่านทำอีกครับ
……..

Comments are closed.