เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ความคิดสร้างสรรค์)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ความคิดสร้างสรรค์)

4

มีเรื่องในคลิป แต่ไม่ได้ดูเอง มีคนอื่นเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เรื่องมีทำนองนี้ครับ ดาราเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ เธอต้องการทดสอบความรู้เด็กนักเรียน เธอกำยางลบไว้ในมือข้างละ 2 แท่ง และถามเด็กนักเรียนคนหนึ่ง โดยแบมือข้างหนึ่งออก และกล่าวว่า “นี่ยางลบ 2 แท่ง”  เด็กตอบ “ครับ”  ครูแบมืออีกข้างหนึ่ง “นี่ยางลบอีก  2  แท่ง รวมกันจะเป็นยางลบกี่แท่ง”  เด็กนักเรียนตอบว่า “22  แท่งครับ”  ครูดาราบอกว่า “ไม่ถูก ที่ถูกคือ 4  แท่ง” แต่เด็กยังยืนยันว่า 22 แท่ง ซึ่งทำให้ครูโกรธ และขู่ว่าจะลงโทษ เด็กนักเรียนกลัว กลับไปฟ้องแม่  แม่เล่าให้ผู้ปกครองนักเรียนคนอื่นๆฟัง และรวมตัวกันไปประท้วงให้ไล่ครูออก โรงเรียนไม่มีทางเลือก ครูใหญ่จึงเรียกครูดารามาพบ และอธิบายว่า “ความจริงทางคณิตศาสตร์ กับ ความจริงในวิถีชีวิตความเป็นจริงนั้น มันเป็นคนละตรรกกัน เป็นครูต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสม” และกล่าวว่า “เสียใจด้วยนะ เธอต้องหางานใหม่ นี่เงินเดือนๆสุดท้ายของเธอ  2 หมื่นบาท และนี่เงินชดเชยอีก สองหมื่นบาท รวมเป็น สี่หมื่นบาท”  ครูดาราบอกว่า “ไม่ถูก ต้อง สองแสนสองหมื่นบาท  ถึงจะถูก”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *