เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (อิงอาศัยกัน)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (อิงอาศัยกัน)

9
มีคนสงสัยว่า “นางแต้ม หรือ รักษาการอธิการบดี(เถื่อน)มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ คนนี้ ไม่มีอะไรดีหรืออย่างไร เห็นมีแต่คนแช่งด่ากันไม่เว้นแต่ละวัน”
มีนา จัน ตอบว่า “มีซิครับ” เพราะมนุษย์นั้นจะต้องมีทั้งดีและชั่ว จะไม่มีอะไรดีเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้น วันนี้จะพูดถึงความดีของนางแต้มเสียที เพราะได้พูดถึงความชั่วของนางมานมนานแล้ว…
ก่อนอื่น ขอยกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เรื่อง “อิทัปปัจจยตา ที่กล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล เมื่อมีเหตุย่อมมีผล และเมื่อเหตุดับผลก็ดับคือ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป”
หรือพูดง่ายๆก็คือ เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้ย่อมมี ทั้งสองสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน อิงอาศัยกัน เป็นคุณุปการต่อกัน ที่ว่ามาก็เพื่อจะบอกว่า เพราะมีนางแต้ม จึงมี มีนา จัน นางแต้มนั้น มีคุณูปการต่อมีนาจันเป็นอันมาก ทำให้มีนา จัน เป็นอย่างนี้ คือ สามารถคิด หาเรื่องเขียนได้ทุกวันมานานกว่า 5 ปี ทำให้สมองไม่ฝ่อ เพราะถ้าไม่มีนางแต้ม ป่านนี้มีนา จัน คงสมองเสื่อมไปแล้ว พูดถึงเรื่องนี้อดบอกไม่ได้ว่า “รักนางแต้มจังเลย”

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่านางแต้มนั้นมิได้มีคุณูปการต่อมีนา จัน เท่านั้น แต่มีคุณูปการต่อคนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก เช่น หญิงผู้กล้าแห่งปี เกิดขึ้นได้ก็เพราะนางแต้ม แต่ก่อนหญิงผู้กล้าก็ไม่มีอะไร แต่อิงอาศัยนางแต้มให้เธอกลายเป็นหญิงเก่ง เป็นผู้กล้า สามารถแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ ว่าเธอนั้นไม่ใช่ธรรมดา กล้าหาญชาญชัย สามารถทำอะไรได้มากมาย สรุปได้ว่า เมื่อมีหญิงผู้กล้าที่เจ็บปวด จึงมีนางแต้มที่ต้องเจ็บปวดเช่นกัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี”
“อย่าหัวเราะ เพราะ “เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี” เมื่อไม่มีนางแต้ม ก็ไม่มี มีนา จัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า”
“ อุ้ยตาย! น่ากลัวจังเลย”
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *