เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ถนัดโยน)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ถนัดโยน)

5

มนุษย์มีความเป็นปกติเช่นนั้น คือ ถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนก็จะไม่ใส่ใจ อย่างดีก็แค่รับฟังไว้เฉยๆ แล้วก็แล้วกันไป

ดังนั้น เรื่องความเดือดร้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ถูกรักษาการอธิการบดี(เถื่อน)รังแกอย่างสาหัสสากรรจ์ จึงไม่มีใครสนใจที่จะเข้าไปแก้ไข เมื่อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ EMS (ไม่ใช่ Express Mail Service นะครับ แต่เป็น Educational Ministy of Sarakan) ขอให้ดำเนินการถอดถอนรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) ที่ศาลพิพากษาแล้วว่า “ขาดคุณสมบัติ” EMS ก็จะหลีกเลี่ยงโดยอ้างว่า หน่วยงานของท่านไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายเรื่องภายในของมหาวิทยาลัยได้ เพราะมหาวิทยาลัยบริหารงานโดยสภามหาวิทยาลัย การถอดถอนรักษาการอธิการบดี (เถื่อน) จึงเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัยฯ

เมื่อเป็นเช่นนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ก็ทำเรื่อง ไปยังสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ขอให้ถอดถอนรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) เพราะขาดคุณสมบัติ สภาฯก็จะหลีกเลี่ยง และตอบแบบใจกล้าหน้าด้านว่า “ได้ จะรีบดำเนินการถอดถอนให้ทันที ถ้าหน่วยงานระดับสูงหรือ EMS ที่ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ สั่งการมา

“เรื่องจริงก็เป็นทำนองนี้แหละครับ โยนกันไปมาสนุกจริงๆ ฟังแล้วอยากร้องไห้ดังๆ”

……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *