เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (น่าอายมาก)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (น่าอายมาก)

2

มีนา จัน คุยว่า เกี่ยวกับองค์กร เขาไม่อยากพูดเยิ่นเย้อ ขอสรุปเลยว่า มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เป็นองค์กรบริหารส่วนราชการของรัฐ บริหารงานโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งประเภท ก. ข. และค. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐ ทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กร ในฐานะประชาชนและบุคลากรในองค์กร ฉะนั้นองค์กร หรือ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จึงมิใช่เป็นของบุคคลใดบุคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจากองค์กรบริหารธุรกิจ หรือบริษัทเอกชน

ดังนั้น เมื่อองค์กรได้รับความสำเร็จ ได้รับรางวัล หรือ การเชิดชูเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร หรือด้านการเรียนการสอน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายอย่างแน่นอน มิได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าทุกคนเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนร่วมของการให้รับเกียรตินั้น

แต่ปรากฏว่า ทุกครั้งที่องค์กรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารจะแอบ “ตีกิน” โดยสร้างภาพให้เห็นว่าการที่ได้รับเกียรตินั้นเป็นฝีมือของตน โดยนำรูปตัวเองมาประกอบ ตัวอย่างเช่น การทำงานกลุ่ม 5 คน แต่เวลาได้รางวัล สมมุติ รางวัล 5,000   บาท แทนที่จะแบ่งกันคนละ 1,000 บาท แต่มีคนหนึ่งในกลุ่มแอบรับไปคนเดียว หรือ ตัวอย่างสดๆร้อนๆ เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 ” จากมูลนิธิฯ ผู้บริหารก็ สะแหลน เสนอหน้า สะเออะเอารูปตัวเองเข้าไปประกอบ แอบอ้างว่าองค์กรเป็นตัวเอง ตัวเองเป็นเจ้าของ มันน่าสะอิดสะเอียน ขยะแขยง คลื่นเหียน เสียจริงๆ แบบนี้ถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาเรียกว่า “แอบคัดลอกผลงานคนอื่น” เป็นพวกมิจฉาชีพ น่าอายมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *