เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (2 ขั้น)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (2 ขั้น)


2
เรื่องของกษัตริย์ออส่วน ที่ โพสต์ เมื่อ 15 กย 62 นั้นเป็นนิทานครับ ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง ในสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่ที่ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมกรรมการสถาบันฯ รศ.ดร. ทองคุณ หงส์พันธุ์ อธิการ (2523-2528)(เสียชีวิตแล้ว ตำแหน่งสุดท้าย เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ) “ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบว่า อ. ภูมิจิต เรืองเดช (ปัจจุบัน รศ.ดร.ทำงานโครงการพระเทพฯ ที่กัมพูชา) ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คนแรกของสถาบันเรา ท่านคิดว่า เราควรพิจารณาความดีความชอบในความวิริยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คณาจารย์ในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งผมคิดว่า เราควรพิจารณาความดีความชอบให้เธอได้รับเงินเดือนขึ้น 2 ขั้น ในปีนี้”
ผมแย้งว่า “ถ้าให้ผู้ที่ได้ ผศ.2 ขั้น ถ้าต่อไปได้ ผศ.กันมาก จะทำอย่างไร” ท่านอธิการทองคูณ ตอบว่า “ท่านวิสุทธิ์ เรื่องยังไม่เกิด อย่าคิดไปไกลขนาดนั้น ตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อน” ซึ่งผมก็เห็นด้วยตามท่าน “อย่าไปคิดไกลถึงขนาดนั้น”
สรุปว่า ผมน่าจะอิจฉา รศ.ดร.ภูมิจิต เรื่องเดช อย่างแน่นอน แต่เรื่องได้ 2 ขั้นผมก็ไม่เลวนะจะบอกให้ 10 ปี ได้ 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อผมเกษียณอายุราชการ จึงได้รับบำนาญเพียงเล็กน้อน แต่ก็อยู่ได้ เพราะผมคิดว่า ได้น้อย อยู่ให้นาน เดี๋ยวก็คุ้ม เพราะบางท่านยังขนของออกจากบ้านพักไม่หมดเลย ก็มรณัง ไปเสียก่อนแล้ว ตอนนี้ผมเกษียณมา 18 ปีแล้ว รู้สึกจะคุ้มมากเกินไปเสียแล้วละครับ
การได้ 2 ขั้นของผมก็ไม่ธรรมดานะ จะเล่าให้ฟัง เรื่องนี้มีบุคคล 2 ท่านที่ผมต้องขอเอยนาม ท่านแรกคือ ผศ.อัญชลี เปล่งวิทยา หัวหน้าภาค ที่ส่งชื่อผมเข้าชิง 2 ขั้น โคต้า คณะมนุษยฯ ส่งมาหลายปี แต่ไม่ได้ซักที ปีนั้นได้ครับ ได้เพราะท่าน รศ.ดร. เดช เผ้าน้อย หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษ์แท้ๆ คือ ขณะที่การประชุมคณะฯพิจารณาว่า จะให้ผม 2 ขั้น ดีหรือไม่ให้ดี ระหว่างกลุ่มหัวหน้าภาคสตรีที่คิดว่าผมน่าจะได้ กับกลุ่มหัวหน้าภาคบุรุษที่มีจำนวนมากกว่า บอกว่าให้รอไว้ปีต่อไป การถกเถียงกันยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นเวลาพอดีที่จะมีการถ่ายทอดสดมวยรุ่นยักษ์ระดับโลก ไมค์ ไทรสัน ชก กับใครผมจำไม่ได้ เมื่อใกล้เวลา ท่าน รศ.ดร. เดช เผ่าน้อย ลุกขึ้นพูดว่า จะให้ใคร 2 ขั้น ก็ตามใจเถอะครับ ผมขอไปดูมวยก่อนดีกว่า เท่านั้นแหละ หัวหน้าภาคกลุ่มบุรุษทั้งหลายก็พาออกจากห้องประชุมไปดูมวยกันหมด ปีนั้นผมก็เลยได้ 2 ขั้น นับเป็นคุณูปการของ ผศ.อัญชลี เปล่งวิทยา และ รศ.ดร.เดช เผ่าน้อยจริงๆ ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับ ท่าน ผศ.ดร.ภาวนา อย่าลืมเรียนท่าน รศ.ดร.เดช ด้วยนะว่าผมขอบคุณมาก ครับผม
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *