เรื่องสั้น หลายตอนจบ (เมินเสียเถอะ แจ๊ดแจ๋ )

เรื่องสั้น หลายตอนจบ (เมินเสียเถอะ แจ๊ดแจ๋ )

3

ส่วนเรื่องที่มีการกล่าวกันว่า รักษาการอธิการบดี ท่านได้พูดไว้ในที่หลายแห่งและหลายครั้งว่า “จะขอเป็นอธิการบดี” เพียงสมัยเดียว คือ 4 ปี ก็เป็นเรื่องที่พูดกันไปเอง ไม่เห็นมีหลักฐานอะไร และสาเหตุที่ท่านต้องการจะเป็นต่ออีก 1 สมัย ไม่ใช่เพราะท่านอยากจะเป็น แต่ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยของเรายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เนื่องจากคนเก่าทำไว้เลอะเทอะมาก ท่านจึงจะอยู่เพื่อแก้ไข เพราะท่านคือผู้ที่เสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยของเราอย่างแท้จริง

สิ่งที่ท่านดำเนินการไปแล้ว เช่น การปรับอัตราเงินเดือนและตำแหน่งต่างๆให้เหมาะสม เพราะบางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีวุฒิสูงถึงขนาดนั้น จึงปรับให้ลดลง ทั้งนี้เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณ  เป็นต้น ตรงกับหลักการที่ว่า Put the right man on the right job at the right time. เห็นไหมล่ะ ท่านทันสมัยแค่ไหน

ส่วนผู้เสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้และไปฟ้องร้อง กล่าวหาว่าท่าน  เป็นเจ้าพนักงานของรัฐประพฤติมิชอบ  ท่านบอกว่า ก็ให้เขาฟ้องไป เชื่อเถอะเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆ  เดี๋ยวศาลก็ยกฟ้อเอง อัญญี๋ พูดไปหัวเราะไปด้วยอย่างครื้นเครง

แล้วเรื่องน้องแจ๊ดแจ๋อยากเป็นอธิการบดีบ้าง ถึงกับไปบอกแม่ว่าขอให้พี่แต้มแต่งตั้งให้เธอรักษาการอธิการบดี  แล้วแจ็ดแจ๋จะจัดการให้สภาฯแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีเอง เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่แล้ว ส่วนพี่แต้มก็จะให้เป็นประธานสภาฯ

เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนอย่างไร

อ๋อ ! ท่านบอกว่า ได้ปฏิสธแจ๊ดแจ๋ไปแล้ว ท่านเน้นว่า นางนี่มันเคยตัว เห็นว่าเป็นน้องสุดท้อง อยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ เลยบอกมันไปว่า “รอก่อน” เท่านั้นแหละ ร้องไห้โฮเป็นวรรคเป็นเวร จะเป็นจะตายให้ได้ นางแต้มหัวเราะ 555 และบอกฉันว่า “เมินเสียเถอะแจ๊ดแจ๋  เพราะฉันยังอยากเป็นอยู่”

…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *