เรื่องสั้นๆ หลายตอนจบ (หน้าทึบ)

เรื่องสั้นๆ หลายตอนจบ (หน้าทึบ)


10
มีคำถามว่า “อยากรู้จัง ไอ้ซื่อบื้อคือผู้ใด” มีนา นำเข้าสู่การสนทนา
บอกให้ก็ได้ “คนหน้าทึบไง” คม ตอบ
“หมายความว่าไง “หน้าทึบ”
คม อธิบายว่า “คำว่าทึบ แปลว่า อากาศหรือแสงสว่างเข้าออกน้อย เช่น ห้องทึบ ผนังทึบ ตู้ทึบ ป่าทึบ, ไม่โปร่งแสง
โดยปริยาย “ทึบ” หมายความว่า โง่มาก เช่น ปัญญาทึบ สมองทึบ…ดังนั้นคำว่า “หน้าทึบ” น่าจะหมายความว่า หน้าเศร้า อมทุกข์ ไม่สดใส โง่ ปึก หรือ หน้าหนา อะไรทำนองนั้น”
“แล้วไอ้ซื่อบื้อ หรือไอ้หน้าทึบ มันคือใครล่ะ” มีนา ถามคำถามเดิม
“มันหมายถึงใครก็ได้ มี 2 แบบ คือ โง่หรือทึบในบางเรื่อง กับอีกพวกหนึ่ง โง่และทึบถาวร เช่นพวกที่เป็นสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ รวมทั้งนายหมาและหมานายด้วย หน้าทึบถาวรทุกคน”
“ดังนั้น เมื่อพวกนั้นเป็นพวกหน้าทึบ พวกเราก็น่าจะเป็นพวกหน้าสดใสใช่ไหม เพราะพวกเราไม่ได้ทำร้ายมหาวิทยาลัยที่เรารัก เนื่องจากเราเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่นี่ ดังนั้นที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้าน เป็นสถานที่ที่มีคุณูประการต่อเรา” มีนา สรุป
“ฉันว่าแค่นั้นยังไม่พอนะ” คมแย้ง
“มีอะไรอีกละ ที่ขาด”
“ความกล้าหาญไง”
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *