เรื่องสั้นๆ หลายตอนจบ (คอ)

เรื่องสั้นๆ หลายตอนจบ (คอ)

5

“โน่นเห็นไหม  มีนา”   คมชี้มือไปที่สนาม แล้วพูดว่า “งานฉลองความยิ่งใหญ่ของนางแต้มที่ได้กลับมารักษาการฯอีกครั้ง มีหมานายมาร่วมงานกันเพียบเลย และนั่น นางแต้มกำลังแหงนหน้าดูพุสีบนท้องฟ้า คอตั้งบ่าเลย”

“คม แกก็พูดเรื่อยเปื่อยไปได้ คอมันก็ต้องตั้งอยู่บนบ่าเป็นปกติ เพราะถ้าไม่ตั้งอยู่บนบ่า คอจะไปตั้งอยู่ที่ไหน” มีนาแย้ง

“คอก็จะตั้งอยู่บนขื่อซิวะ  ขื่อคา*ไง”

…..

*ขื่อคา แปลว่า เครื่องจองจำคนทำความผิดต่อบ้านเมือง สำหรับใส่คอ เรียก ขื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.