วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์……ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

29สมาพร คล้ายวิเชียร, Kanom Nong และคนอื่นๆ อีก 27 คน1 ความคิดเห็นแชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *