จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (แนวทางแก้ปัญหา 2)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (แนวทางแก้ปัญหา 2)

19

กรอบเช้า ผู้สันทัดกรณีได้สนอแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือทางออกให้มหาวิทยาลัยใน ส่วนของ รักษาการอธิการบดี และส่วนของ ส่วนสภามหาวิทยาลัย ต่อไปนี้จะเป็นส่วนของผู้เสียหายและส่วนของประชาคม ดังนี้

ส่วนของผู้เสียหาย นอกจากฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว

1.มีหนังสือถึงนายกสภาและกรรมการสภาทุกคน เพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งที่ให้คุณปอรสิต รักษาการอธิการบดี ได้เกิน180วัน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.มีหนังสือถึงปลัด อว.เพื่อนำเรื่องกรณีคุณปอรสิต รักษาการอธิการบดีเกิน180วัน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ได้ข้อยุติและเป็นแนวทางที่จะยึดถือและปฏิบัติต่อไป

3.หากสภาไม่ดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้ ก็ขอให้ดำเนินคดีต่อนายกและกรรมการสภา โดยฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกคดีหนึ่ง

ส่วนประชาคม นอกจากจะขึ้นป้ายประท้วงและแต่งชุดดำประท้วงควรจะเพิ่มมาตรการดังนี้

1. ควรเพิ่มป้ายขนาดใหญ่ สัปดาห์ละ 1 ป้ายจนกว่า รักษาการอธิการทนไม่ไหวยอมลาออก

2.ถ้ามีการมาทำลายป้ายที่ติดไว้ให้เพิ่มจำนวนป้ายเป็น 2 เท่าทุกครั้งที่ถูกทำลาย

3.ถ้ารักษาการอธิการบดีมาสั่งเก็บป้ายในมหาวิทยาลัยโดยอ้างเหตุผลเพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็ตาม เมื่อเก็บลงมาก็ให้เอาปิดป้ายไว้ตามตามสี่แยกในเมืองหรือหน้าศาลากลางจังหวัดก็ได้

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เหตุการณ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยอาจคลี่คลายไปในทางที่ดีก็ได้  หรือมิเช่นนั้นอาจจะมีการติดคุกติดตะรางกันก็ได้ ที่สำคัญจะไม่มีการติดคุกกันแค่ 10 คน เท่านั้นเพราะกรรมการเขี้ยวลากดินบางคนจะไม่ยอมปล่อยให้คุณปอรสิต เดินชูคอเฉิดฉายสบายอยู่นอกคุกคนเดียวเป็นอันขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *